Anne-Mette Hjøllund

Udvalgte projekter

 • 2014-2018
 • Bellahøj

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2016-2017
 • Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med bevægelse, leg og læring samt integrerede klimatilpasningsløsninger for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2017
 • Dehns Palæ

  Omlægning af historisk gårdhave. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2015-2017
 • Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016
 • Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015
 • Papirøen

  Konkurrence: masterplan for Christiansholm. Bygherre: By & Havn

 • 2015
 • Ørestad Syd fællesarealer

  Belægnings- og afvandingsarbejder omkring kollegie og plejeboliger. Bygherre: By&Havn

 • 2015
 • Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009-2015
 • Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2015
 • Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2015
 • Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune

 • 2014-2015
 • Tåsingegade

  Opdatering af vejprofil ifm. udvidelse af klimatilpasningsprojektet på Tåsinge Plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015
 • Vesterfælledvej

  Sikring og forskønnelse af skolevej ved Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015
 • Kulturstrøget i Roskilde

  Parallelopdrag ifm. helhedsplan i Roskilde Bymidte. Bygherre: Roskilde Kommune

Anne-Mette Hjøllund vCard

Arkitekt MAA

dir. tlf: (+45) 22 60 80 39 email: ahm@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Idéudvikling, byplanlægning, projektledelse og projektering

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Vision og Vilkår 2013

Erfaring

Anne-Mettes hovedstyrke er hendes engagerede tilgang til opgaverne, hvor helhedsorienterede løsninger kombineres med en sans for detaljer med bæredygtighed som overskrift.

Anne-Mette har erfaring med udvikling af byrum og masterplaner, og besidder stor viden om og føling med urban klimatilpasning og det aktiverende byrum. Hun er vant til og holder af at arbejde på tværs af skala, hvilket bringer hendes tværfaglige kompetencer i spil.

Anne-Mette har arbejdet med tegningsmateriale fra dispositionsforslag over myndighedsprojekt til hovedprojektering. Hun er en aktiv holdspiller, der med et opsøgende og løsningsorienteret sindelag bidrager konstruktivt til processer i alle faser af et projekt.

Anne-Mette har været ansat som arkitekt hos GHB siden oktober 2014.

Anne-Mette er født i 1985, og bor på Vesterbro. Anne-Mette er pt. på barselsorlov.