Dea Wissenberg Bruun

Udvalgte projekter

 • 2013-2018
 • Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2017
 • Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2010-2017
 • Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2017
 • Grønne tagterrasser

  Industriens Hus - renovering af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2011-2016
 • Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2015-2016
 • Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2015
 • Laboratoriebygning på campus, DTU Lyngby

  Integration af inde-og uderum. Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet

 • 2011-2015
 • Carlsberg

  Pile Allé/Valby Langgade | Vesterfælledvej | Vigerslev Allé er projekter, der skaber smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014
 • Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer i forbindelse med udbygning. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2013-2014
 • Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med regnvandshåndtering med høj leg- og læringsværdi i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014
 • Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2014
 • Frederiksholms Kanal 21-27

  Grøn indretning af gårdrum til ophold. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2010-2013
 • Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2012
 • Herning Birk Søpromenade

  Forslag til 1 km lang promenade langs ny sø. Bygherre: Herning Kommune

 • 2011-2012
 • Bernstorff Slot

  Etablering af ny adgangsvej til Bernstorff Slot. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2010-2012
 • Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011
 • Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2011
 • Lufthavnsparken

  Fornyelse af alle udearealerne i stor boligbebyggelse. Bygherre: DSI afd. Lufthavnsparken

 • 2009-2010
 • Transportministeriet

  Ny indretning af gårdrum til ophold og parkering. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009
 • Barsel med Svend
 • 2009
 • Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2008
 • Rigsdagsgården

  Nyt trappeparti og niveau-fri besøgsindgang til Folketingets hovedindgang. Bygherre: Folketinget

 • 2007
 • Ørestad Syd helhedsplan

  Udformning af syv bydelspladser med hver sin karakter og stemning. Bygherre: Ørestadsselskabet

 • 2006
 • Ankestyrelsen gårdrenovering

  Renovering af gårdrum i fredet ejendom. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2004
 • Kolding bymidte

  Fornyelse af midtbyens gågade med belægning, inventar og belysning. Bygherre: Kolding Kommune

Dea Wissenberg Bruun vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 22 60 80 32 email: dwb@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, plante – og etableringsekspertise, landskabsbaseret klimatilpasning, idéudvikling, skitsering og projektering

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2003
Danmarks Designskole 1994-97

Erfaring

Dea Bruuns arbejdsopgaver omfatter primært skitsering og projektering af landskabsprojekter samt projektstyring på udvalgte sager, hvor hun varetager kontakt med bygherre og andre rådgivere.

Dea har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn.

Dea har især beskæftiget sig med udformning af grønne byrum samt langvarige renoveringsopgaver i forbindelse med boligbyggeri.

Dea har løbende været inddraget i arbejdet med beplantningsplaner på forskellige typer projekter: parker, boligbebyggelser, kirkegårde, institutioner mv. og har derigennem tilegnet sig et stort plantekendskab og kompetencer inden for planteanvendelse.

Dea har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden oktober 2007.

Dea har fungeret som tillidsrepræsentant 2011-2012.

Dea er født i 1971, og bor i Husum med sin mand og to børn.