Henrik Dixen Dausell

Udvalgte projekter

 • 2013-2018
 • Sorgenfrivang

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2014-2016
 • Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af en letbanestrækning på 27 km på tværs af 8 kommuner i Storkøbenhavn samt design af 28 stationer, 16 omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelsescenter. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2011-2015
 • Carlsberg

  Pile Allé/Valby Langgade | Vesterfælledvej | Vigerslev Allé er projekter, der skaber smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014
 • Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2010-2013
 • Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2013
 • M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2011-2013
 • Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013
 • Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013
 • Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2012-2013
 • Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2013
 • Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013
 • Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012
 • Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012
 • Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012
 • Vester Voldgade i Københavns Middelalderkvarter

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011
 • Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2009-2011
 • Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2010
 • Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010
 • Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010
 • Sølyst

  Ny ankomstplads og parkering til det historiske anlæg. Bygherre: Det Kgl. Kbh. Skydeselskab

 • 2009
 • Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008
 • Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2008
 • Rødegårdsparken

  Fornyelse af bydelspark med ny legeplads op opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008
 • Frederikskaj

  Udearealer til nyt boligbyggeri i Sydhavnen. bygherre: MT Højgaard

 • 2006
 • Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2006
 • Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006
 • Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006
 • Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2004-2006
 • Teglholmshave

  Boligbebyggelse, ejerboliger i Teglholmen. Bygherre: MT Højgaard

 • 2005
 • Gentofte Bydelscentre

  Idéoplæg til fornyelse af de seks bydelscentre i Gentofte Kommune udarbejdet som parallelopdrag. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2005
 • Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004
 • Kolding gågade

  Fornyelse af midtbyens gågade med belægning, inventar og belysning. Bygherre: Kolding Kommune

 • 2001-2004
 • Århus-Aalborg Nærbane

  Etablering af nye forpladser på nærbanens stationer. Bygherre: Banestyrelsen

 • 2001-2004
 • Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB

Henrik Dixen Dausell vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 22 60 80 40 email: hdd@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, detailprojektering (CAD), fagtilsyn og design af byrumsinventar

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2000

Erfaring

Henrik navigerer med stor sikkerhed mellem forskellige faser af et projekt, og har sin styrke inden for projektering og styring af projekter samt detailprojektering af præcisionskrævende opgaver. Han trives med krævende projekter, hvor hans kompetencer inden for balancering mellem overblik og detaljer er essentiel og til fulde kan komme i spil.

Henriks arbejdsområde omfatter primært detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver, og han har en systematisk og grundig arbejdsfacon, som sikrer, at en ide bæres fra udviklingsfasen og igennem til det færdige anlæg. Henrik står desuden for design og detailprojektering af nye byrumselementer. I kraft af sin ekstraordinære gode fornemmelse for materiale-egenskaber faciliterer Henrik tværfaglige problemstillinger og lægger stor omhu i udviklingen af projektet.

Henrik projekterer, når der skal være særlig fokus på tilgængelighed, og har stor erfaring med projekter, hvor tekniske detaljer og arkitektoniske løsninger skal gå op i en højere enhed.

Henrik er tegnestuens CAD-ansvarlige og udfører ligeledes intern kvalitetssikring.

Henrik har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden 2001.

Henrik er født i 1967.