Ida Bergström

Udvalgte projekter

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017
 • Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med bevægelse, leg og læring samt integrerede klimatilpasningsløsninger for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2017
 • Novozymes Innovation Campus

  Udarbejdelse af helhedsplan for og anlæg af campusområde i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2016
 • Maribo Klostersø

  Projektkonkurrence: Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016
 • Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015-2016
 • Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015
 • Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune

Ida Bergström vCard

Arkitekt MAA

dir. tlf: (+45) 22 60 80 49 email: ib@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Skitsering og konceptudvikling, byplanlægning, landskabsanalyse og strategi, tegning og visuel kommunikation

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab 2013

Erfaring

Idas hovedstyrke er hendes kreative og samtidig analytiske tilgang til opgaverne kombineret med et stærkt engagement, der er motiveret af fagets bredde og tværfaglighed.

Ida har erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er primært at finde i opgaveprocessens indledende faser, hvor hun motiveres af intentionen om altid at skabe projekter med stor brugerværdi, og hvor et inspirerende design kombineres med høj funktionalitet.

Ida har arbejdet med projektering i skitseringsfasen, hvilket har styrket hendes viden om bl.a. LAR-løsninger og vegetation samt generelt øget hendes materialebevidsthed. Ida har stor viden om og føling med strategiske aspekter af byudvikling og byplanlægning, og dette kombineret med stærke æstetiske kompetencer gør Ida i stand til at arbejde innovativt i alle skalaniveauer og projektfaser.

Ida har været ansat hos GHB siden november 2014.

Ida er født i 1985, og bor på Vesterbro.