Jacob Fischer

Udvalgte projekter

 • 2016-2019
 • Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2018
 • Bellahøj

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017
 • Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med bevægelse, leg og læring samt integrerede klimatilpasningsløsninger for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2017
 • Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2015-2017
 • Dehns Palæ

  Omlægning af historisk gårdhave. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2014-2017
 • Novozymes Innovation Campus

  Udarbejdelse af helhedsplan for og anlæg af campusområde i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2015-2016
 • Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2016
 • Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2016
 • SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2016
 • Maribo Klostersø

  Projektkonkurrence: Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016
 • Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015
 • Papirøen

  Konkurrence: masterplan for Christiansholm. Bygherre: By & Havn

 • 2015
 • Geopark Odsherred

  Natur- og kulturformidling v. etablering af fysisk inventar langs trampesti. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2015
 • Aalborg Kaserne

  Helhedsplan for kaserneområdet i Aalborg med fokus på bæredygtighed. Bygherre: FBE

 • 2015
 • Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009-2015
 • Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2014-2015
 • Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015
 • Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2015
 • Laboratoriebygning på campus, DTU Lyngby

  Integration af inde-og uderum. Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet

 • 2013-2015
 • Rabalderstræde, Musicon

  Plads foran Musiconhuset. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015
 • Diabetes Research House

  Tilpasning af udearealer i forbindelse med tilbygning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013-2015
 • KUNSTEN

  Revitalisering og restaurering af det fredede Museum of Modern Art Aalborg. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2015
 • Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune

 • 2015
 • Vestbad

  Forslag til revitalisering af Vestbads ikoniske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2014-2015
 • Kulturstrøget i Roskilde

  Parallelopdrag ifm. helhedsplan i Roskilde Bymidte. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014-2015
 • Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2009-2014
 • Rabalderparken, Musicon

  Transformationslandskab: fra industrigrund til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014
 • Parkkvarteret i Ørestad Syd

  Udvikling af grønt og frodigt boligkvarter i Ørestaden. Bygherre: CPH Invest

 • 2014
 • Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014
 • Byudvikling ved Fasanvej Station

  Projektkonkurrence: masterplan for et byintegreret CBS-campus. Videre til 2.fase. Bygherre: CBS og Frederiksberg Kommune

 • 2013-2014
 • Nyager Skole

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2014
 • Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer i forbindelse med udbygning. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2014
 • Litauens Plads

  Et byrum for alle. Skitseforslag (minikonkurrence). Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Flyvestation Værløse

  Programmering af landskabet. Bygherre: Freja Ejendomme

 • 2013-2014
 • Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med regnvandshåndtering med høj leg- og læringsværdi i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Enghaveparken

  Konkurrenceforslag: Organisk klimatilpasning af historisk park. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Fredensborg

  Konkurrenceforslag: Udvikling af en moderne slotsby. Bygherre: Fredensborg Kommune

 • 2013-2014
 • Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2014
 • SDU Esbjerg

  Dispositionsforslag til nyt idræts- og aktivitetsområde for SDU, Esbjerg. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2014
 • Herlufsholm Kostskole

  Konkurrenceprogram for renovering og opgradering af Den Røde Plads i Herlufsholms historiske anlæg. Bygherre: Herlufsholm og Realdania

 • 2013-2014
 • Ejer Bavnehøj

  Revitalisering af Ejer Bavnehøj som udflugtsmål. Bygherre: Skanderborg Kommune

 • 2012-2014
 • DSV kontordomicil

  Etablering af nyt domicil samt terminalbygning i Hedehusene. Bygherre: DSV

 • 2010-2013
 • Novo Nordisk helhedsplan for Måløvsite

  Helhedsplan for parkering, opholdsarealer, belysning og beplantning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013
 • Gadehavegård

  Klimasikring i almene boligområder - et idekatalog. Kunde: Domea

 • 2013
 • Rødovre Sundhedscenter

  En aktivitetsplads med faciliteter til fysisk udfoldelse for sundhedscentrets brugere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2013
 • Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2012-2013
 • Novo Nordisk lysgård

  Udformning af lysgård til auditorier i kælderetagen på bygning E5. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013
 • Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013
 • Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2013
 • Vestre Fjordpark idekonkurrence

  Konkurrence: Helhedsplan for ny fjordpark med friluftsbad Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2010-2013
 • Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2013
 • Glostrup Hospital

  Konkurrence: Neurohabiliteringscenter til Glostrup Hospital Bygherre: Region Hovedstaden

 • 2011-2012
 • Bagsværd Fort

  Renovering og etablering af nye funktioner i et fredet anlæg. Bygherre: Bagsværd Kommune

 • 2012
 • Dyrk din by

  Strategi for fremtidens forstad - Ny Østerbro, Nykøbing Falster. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2011-2012
 • Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2012
 • "Steder i Landskabet"

  Program for naturformidling via besøgsteder af høj arkitektonisk kvalitet. Kunde: Realdania

 • 2011-2012
 • Ørestad Syd Plejeboliger

  Frodig gårdhave, der stimulerer alle sanser. Bygherre: AKB København v. Boligselskabet KAB

 • 2011
 • Forplads til Statens Museum for Kunst

  Forslag til ny ankomst til museet i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: SMK og Kbh. Kommune

 • 2011
 • Belysning i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • Interaktiv løberute i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og punkter med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • En god omvej

  Etablering af løbesti og træningsfaciliteter indarbejdet i eksisterende haveanlæg. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2010-2011
 • Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • FitStation

  Design og udvikling af træningsredskab til det offentlige rum. Producent: OutSider

 • 2010-2011
 • Fodboldeksperimentet

  Etablering af et alternativt og innovativt anlæg til fodboldtræning. Bygherre: Herning Kommune og Herning Fremad

 • 2011
 • Sarpsborg Ny Barnskole

  Ny skole og udearealer. Bygherre: Sarpsborg Kommune, Norge

 • 2011
 • Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011
 • Huset på Næsset

  Forslag til nyt samlingssted for kulturelle aktiviteter omkring gadekæret.

 • 2011
 • Arriva Stationsanalyse og idekatalog

  Forbedring af omstigningsforhold på Århus - Herningruten. Bygherre: Arriva

 • 2008-2011
 • Herregårdshaver

  Publikation med eksempler og anvisninger på anlæg og drift i fredede herregårdsanlæg. Udgiver: Realdania

 • 2010-2011
 • Novo Nordisk regnvandshåndtering

  Lokal afledning af regnvand, der åbner for øget rekreativ værdi. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011
 • Birk Masterplan

  Masterplan for udvidelse af Birk med erhverv, boliger og grønne områder. Bygherre: Herning Kommune

 • 2010
 • Gråbrødre Plads

  Fornyelse af byens ældste plads med vandkunst og granitmonolitter. Bygherre: Odense Kommune

 • 2010
 • Novo Nordisk i Bagsværd

  Indbudt konkurrence om nyt hovedsæde i Bagsværd. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010
 • Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot

  Indbudt projektkonkurrence om renovering af den historiske slotshave. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010
 • Stændertorvet i Roskilde

  Åben konkurrence om ny udformning af byens torv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2009-2010
 • Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010
 • Herlev Hospital

  Forslag til udearealer samt gårdhaver i indbudt konkurence. Bygherre: Region Hovedstaden

 • 2010
 • Sølyst

  Ny ankomstplads og parkering til det historiske anlæg. Bygherre: Det Kgl. Kbh. Skydeselskab

 • 2010
 • Søndergaard Plejecenter

  Indbudt projektkonkurrence om nyt plejecenter. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2010
 • Ribe Domkirkeplads

  Indbudt projektkonkurrence om ny plads til domkirken. Bygherre: Ribe Kommune

 • 2010
 • Århus Administration

  1. præmie i indbudt projektkonkurrence om nyt administrationscenter for kommunen. Bygherre: Århus Kommune

 • 2009
 • Pladsen ved Vartov

  Forslag i åben konkurrence til udformning af Lurblæsernes plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009
 • Karlslunde Plejecenter

  Forslag i indbudt projektkonkurrence om nyt plejecenter. Bygherre: Greve Kommune

 • 2009
 • Brøndby Nord

  Renovering af alle boligbebyggelsens udearealer med inddragelse af beboerne. Bygherre: AAB afd. 53

 • 2009
 • Grønnegade Odense

  Åben konkurrence om udformning af bydelsplads. Bygherre: Odense Kommune

 • 2009
 • DGI-byen i Holbæk

  Indbudt projektkonkurrence om nyt DGI-hus ved Holbæk Havn.

 • 2009
 • Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009
 • Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009
 • Bispeengbuen

  Forslag til aktivering af arealet under Bispeengbuen med klatrelandskab og aktivitetsfelter. Bygherre: Kbh. og Frb. Kommune

 • 2008
 • Rigsdagsgården

  Nyt trappeparti og niveau-fri besøgsindgang til Folketingets hovedindgang. Bygherre: Folketinget

 • 2008
 • Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2008
 • Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City

 • 2008
 • Jydegården

  Fornyelse af gårdrum i boligkarré. Bygherre: AB Jydegården

 • 2008
 • Rødegårdsparken

  Fornyelse af bydelspark med ny legeplads op opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008
 • Superkilen

  Forslag til ny bydelspark med skov og opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2007
 • Ørestad Syd helhedsplan

  Udformning af syv bydelspladser med hver sin karakter og stemning. Bygherre: Ørestadsselskabet

 • 2007
 • Herning Bymidte

  Åben konkurrence til fornyelse af gader og pladser i Herning Bymidte. Bygherre: Herning Kommune

 • 2007
 • Babylon

  Forslag til landskabsbearbejdning af nyt udstillingscenter. Bygherre: Babylonforeningen

 • 2007
 • Rådhusparken Glostrup

  Forslag til ny oplevelsespark ved rådhuset. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2006
 • Finansministeriets gård

  Etablering af nyt haveanlæg med kantineterasse i et fredet bygningsanlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2006
 • Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006
 • Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2005
 • Codanhus forplads

  Etablering af ny forplads med vandkunst, ophold og gæsteparkering. Bygherre: Codan

 • 2005
 • Gentofte Bydelscentre

  Idéoplæg til fornyelse af de seks bydelscentre i Gentofte Kommune udarbejdet som parallelopdrag. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2005
 • Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004
 • Kolding Bymidte, pladser og torve

  Fornyelse af midtbyens gader og pladser med belægning, inventar og belysning. Bygherre: Kolding Kommune

 • 2004
 • Plakatsøjle
 • 2004
 • Roholmskolen

  Etablering af ny skolegård med legeplads for alle årgange. Bygherre: Albertslund Kommune

 • 2003
 • Bibliotekshaven og Dansk Jødisk Museum

  Fornyelse af haven med ny forplads til Dansk Jødisk Museum. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2002
 • Espalierskærme
 • 2001
 • PBS

  Etablering af gårdhaver til ophold i kontorbyggeri. Bygherre: PBS

 • 2001
 • Fornebu Centralpark
 • 2000
 • Brande Højskole

Jacob Fischer vCard

Landskabsarkitekt MAA MDL

Kreativ direktør og tegnestueejer

dir. tlf: (+45) 26 12 37 39 email: jf@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, programmering, processtyring, bevaringsstrategier, bevægelseslandskaber, bygherrerådgivning, idéudvikling, skitsering, detailprojektering, beplantning, byrum, LAR og design

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Landskab 1995
Billedkunstskolen i København 1986-88

Kompetencer

Æstetik, funktionalitet og drift samtænkes, når Jacob med omhyggelig stillingtagen til såvel helhed som detaljer arbejder med byrum og landskaber. Rumlige sammenhænge og visuelle koblinger danner rammer for aktiviteter, grønne tiltag, ophold og færden i Jacobs by- og landskabstænkning, der favner alle aspekter fra trafikale hensyn og tilgængelighedskrav over kvalitetssikrede løsninger og bæredygtigt design til den menneskelige faktor med udvikling i øjenhøjde. Den sociale værdi i vores allesammens udearealer prioriteres højt, og anvendelighed er et ufravigeligt krav i alle Jacobs projekter, der er karakteriseret ved stor materialebevidsthed og medtænkning af bevægelse.

Jacobs brede erfaringsgrundlag og nysgerrige natur gør ham til en stærk og inspirerende tværfaglig samarbejdspartner med æstetisk og teknisk finesse og empatisk forståelse for de sociale processer, der er med til at skabe rare by – og landskabsrum.

Erfaring

Jacob Fischers primære arbejdsområde er at fungere som kreativ chef og sagsansvarlig. Derudover beskæftiger han sig indgående med skitsering og detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Jacob har en væsentlig rolle i opgavernes idéfase og arbejder ud fra en metodisk tilgang til faget, hvor en problemstilling udvikles til en klar og enkel løsning på stedets betingelser. Jacob arbejder meget poetisk med det arkitektoniske udtryk, lægger stor vægt på stemninger og rum, og har en sikker fornemmelse for opbygning af komposition. Med kritisk sans og stor kulturhistorisk bevidsthed fungerer Jacob desuden ofte som konstruktiv opponent. Jacobs mange-facetterede kompetencer bevirker, at han har arbejdet med alle faser af et projekt, og dermed har erfaring med alt fra idéfase over projektering og udbud til fagtilsyn og byggeledelse.

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet, Life – Det Biovidenskabelige Fakultet, Sektion for Landskab og fagdommer i et stort antal konkurrencer. Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur. Jacob har deltaget i forskellige TV-programmer for DR2 om herregårdshaver og fornyelsen af Søndermarken. Han har deltage i DR’s “Drømmehaver”, 12 haveudsendelser med en pædagogisk indføring i de klassiske danske haver.

Jacob er formand for redaktionsudvalget på fagbladet LANDSKAB.

Jacob modtog i 2009 Statens Kunstfonds Arbejdslegat.

Jacob var ansat som landskabsarkitekt hos Ginman Harboe Borup fra 1999 og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Torben Møbjerg og Morten Weeke Borup under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Jacob er født i 1962 i Århus, er gift og har to børn.