Linda Due Schmidt

Udvalgte projekter

 • 2010-2017
 • Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2015-2017
 • Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2009-2015
 • Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2014-2015
 • Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015
 • Vestre Fjordpark

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2014-2015
 • Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2011-2014
 • Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014
 • Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer i forbindelse med udbygning. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2012-2013
 • Løbehjulsbane i Fælledparken

  Etablering af ny løbehjulsbane i eksisterende anlæg i Fælledparken. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013
 • Barsel med Adele
 • 2013
 • Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2010-2013
 • Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2011-2012
 • Bagsværd Fort

  Renovering og etablering af nye funktioner i et fredet anlæg. Bygherre: Bagsværd Kommune

 • 2011-2012
 • Kunstgræsbaner i København

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg i Nørrebroparken og Ørestad City bypark. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012
 • Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011
 • Kollektivhuset

  Ny grøn forplads til ankomst og ophold. Bygherre: Boligkontoret Danmark

 • 2011
 • Lufthavnsparken

  Fornyelse af alle udearealerne i stor boligbebyggelse. Bygherre: DSI afd. Lufthavnsparken

 • 2006-2010
 • Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2010
 • Sølyst

  Ny ankomstplads og parkering til det historiske anlæg. Bygherre: Det Kgl. Kbh. Skydeselskab

 • 2009
 • Brøndby Nord

  Renovering af alle boligbebyggelsens udearealer med inddragelse af beboerne. Bygherre: AAB afd. 53

 • 2009
 • Barsel med Thor
 • 2009
 • Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009
 • Kronborg Slot, Württembergs Ravelin

  Rekonstruktion af voldanlæg og stensætning. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Linda Due Schmidt vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 26 12 37 34 email: ls@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, teknisk akkuratesse, særlig indsigt i forhold vedrørende tilgængelighedshensyn, beplantningsekspertise, projektering, myndighedsbehandling, udbudsforretning, projektopfølgning og fagtilsyn

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2004
School of Landscape Architecture, Edinburgh, Scotland 2001

Erfaring

Linda Schmidts vigtigste arbejdsopgaver omfatter styring af projekter og kontakt med bygherre og andre rådgivere samt skitsering og projektering af landskabsprojekter.

Linda har erfaring med meget forskelligartede projekter, hvoraf kan nævnes flere på fredede arealer og projekter med en stor andel af jordarbejder. Derudover har hun erfaring med projekter med meget begrænsede anlægsbudgetter, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende.

Linda har samtidig en naturlig sans for overblik og koordination, og hun er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdsparter og entreprenører.

Linda har i perioden 2008-09 fungeret som tillidsrepræsentant.

Linda har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden oktober 2006.

Linda er født i 1976, bor i Lyngby med sin mand og deres to børn.