Marianne Rimer

Udvalgte projekter

 • 2016-2018
 • Espergærde Idrætsby

  Et attraktivt og inspirerende mødested for idrætsudøvere, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2018
 • Sorgenfrivang

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2018
 • Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017
 • Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Malmparken og Hold-an Vej med fokus på bynatur. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2011-2016
 • Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2015-2016
 • Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016
 • Novo Nordisk Måløv

  Gårdhave, ankomst og udearealer. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2015
 • Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2015
 • Lillerød Bymidte

  Design af "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2013-2015
 • Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009-2015
 • Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2015
 • Diabetes Research House

  Tilpasning af udearealer i forbindelse med tilbygning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013-2014
 • Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer i forbindelse med udbygning. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2013-2014
 • Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014
 • Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med regnvandshåndtering med høj leg- og læringsværdi i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014
 • Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2013
 • Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013
 • Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2013
 • Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013
 • Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2013
 • Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2012
 • Lillerød Bymidte - handlingsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2011-2012
 • Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010-2012
 • Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012
 • Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012
 • Vester Voldgade i Københavns Middelalderkvarter

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012
 • Egedal Rådhus og Sundhedscenter

  Forslag til Nyt Rådhus og Sundhedscenter i indbudt totalentreprisekonkurrence. Bygherre: Egedal Kommune

 • 2008-2011
 • Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2011
 • En god omvej

  Etablering af løbesti og træningsfaciliteter indarbejdet i eksisterende haveanlæg. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2009-2011
 • Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011
 • Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2011
 • Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011
 • Heimdalsgade

  Fornyelse af stort gårdanlæg i boligkarré. Bygherre: AAB

 • 2006-2010
 • Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2008-2010
 • Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010
 • Transportministeriet

  Ny indretning af gårdrum til ophold og parkering. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009-2010
 • Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2005-2009
 • Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2009
 • Brøndby Nord

  Renovering af alle boligbebyggelsens udearealer med inddragelse af beboerne. Bygherre: AAB afd. 53

 • 2008
 • Tingbjerg plejeplan

  Tingbjerg plejeplan. Arbejdsredskab til helhedsorienteret drift og vedligehold. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2008
 • Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City

Marianne Rimer vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 26 12 37 36 email: mr@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, byggeledelse, plante – og etableringsekspertise, projektering, fagtilsyn samt drift- og vedligehold

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Marianne Rimers arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, projektering, fagtilsyn og byggeledelse samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Marianne har gennem sit mangeårige virke udviklet brede kompetencer myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

Marianne arbejder med projektstyring fra borgerdialog og politisk beslutningstagning over detailprojektering til udførelse og aflevering. Hun afholder møder med varierende interessenter med fremlæggelse af skitse- og projektforslag.

Marianne har en omfattende viden om planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelses-muligheder og jordbundsforhold. Hun er entusiastisk og opsøgende i forhold til nye og forbedrede etableringsmetoder. Hun har været med til at udvikle interne arbejdsredskaber samt deltaget i granskning af tegnestuens udbudsmateriale for kvalitetssikring på bl.a. den plantefaglige del.

Marianne står typisk for gennemgang og kvalitetskontrol af anlægsarbejderne efter 1. år og 5. år og har dermed god mulighed for erfaringsopsamling mht. hvordan forskelligartede anlæg fungerer, og om det ønskede udtryk er opnået.

Marianne har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2007.

Marianne er født i 1961, er gift og har to voksne børn.