Morten Weeke Borup

Udvalgte projekter

 • 2016-2020
 • Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2018
 • Espergærde Idrætsby

  Et attraktivt og inspirerende mødested for idrætsudøvere, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2016-2017
 • Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Malmparken og Hold-an Vej med fokus på bynatur. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017
 • Homerton College, Cambridge

  Indbudt projektkonkurrence. Bygning og nye ankomstforhold i dialog med det nære landskab. Bygherre: Homerton College

 • 2013-2016
 • Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning projekteres og udføres i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2016
 • Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2016
 • Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Projektkonkurrence om udformning og indretning af et velkomstcenter for Nationalparken Mols Bjerge. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2014-2016
 • Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af en letbanestrækning på 27 km på tværs af 8 kommuner i Storkøbenhavn samt design af 28 stationer, 16 omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelsescenter. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2015
 • Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2014-2015
 • Gammel Jernbanevej

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015
 • Lillerød Bymidte

  Design af "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015
 • Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Cykelparker i Norge

  Multifunktionelle cykelparker med plads til leg og ophold. Bygherre: Asker Kommune

 • 2012-2015
 • Boliger i Århusgadekvarteret

  Begrønning i Harbour Park - karrébebyggelse i det nye havnekvarter. Bygherre: AP Pension og KPC

 • 2015
 • AB Molbech

  Disponering af gårdrum inkl. beboerworkshop. Bygherre: AB Molbech

 • 2014-2015
 • Bank-Mikkelsens vej

  Masterplan for disponering af nybyggeri og bearbejdning af bylandskabet. Projektkonkurrence. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2011-2015
 • Carlsberg

  Pile Allé/Valby Langgade | Vesterfælledvej | Vigerslev Allé er projekter, der skaber smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2015
 • Baldersgade

  Sammenlægning af gårde i boligkarré. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2011-2014
 • Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord. Bygherre: Tetris

 • 2014
 • Pelican Self Storage i Kalkbrænderihavnsgade

  Adgangsforhold og forplads i forbindelse med nyt lagerhotel i det nye kvarter i Nordhavnen. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014
 • Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2014
 • OPP Kalvebod Brygge

  Projektkonkurrence: Byudvikling i privat/offentligt regi. Bygherre: Bygningsstyrelsen & Industriens Pension og Skanska Øresund A/S

 • 2014
 • Bording

  Konkurrenceforslag: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

 • 2014
 • Damhustorvet - Roskildevej

  Konkurrenceforslag. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2010-2013
 • Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2012-2013
 • Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013
 • Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2013
 • M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2013
 • Lyssøjle

  Som særlige identitetsgivere på udvalgte steder langs Ordrupvej markeres bydelens centrale byrum. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2011-2013
 • Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013
 • Forsyning Helsingør, nyt driftscenter

  Projektkonkurrence til nyt Driftscenter til Forsyning Helsingør. Bygherre: Forsyning Helsingør

 • 2011-2013
 • Boliger i Valby

  Nybyggeri: lejligheder i U-formet boligkarré med fælles gårdrum i midten. Bygherre: NCC PD

 • 2011-2013
 • Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013
 • Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013
 • Nuuk - ny anstalt

  Ny anstalt i Nuuk, indbudt projektkonkurrence. Bygherre: Kriminalforsorgen

 • 2011-2013
 • Lokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe

  Regnvand forsinkes og synliggøres som et nyt rekreativt element for besøgende i Høje Gladsaxe parken. Bygherre: Nordvand

 • 2012
 • Lillerød Bymidte - handlingsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2010-2012
 • Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2012
 • Belysningsplan for Sarpsborg

  Sarpsborgs identitet styrkes gennem brug af lys. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2010-2012
 • Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012
 • Vester Voldgade i Københavns Middelalderkvarter

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012
 • Egedal Rådhus og Sundhedscenter

  Forslag til Nyt Rådhus og Sundhedscenter i indbudt totalentreprisekonkurrence. Bygherre: Egedal Kommune

 • 2012
 • Biomedicin - Aarhus Universitet

  Forslag til helhedsplan samt ny- og ombygning for Biomedicinsk Institut i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

 • 2012
 • Nyt fængsel i Island

  Forslag til nyt lukket fængsel i åben projektkonkurrence. Det eroderende omskiftelige islandske landskab er det landskabelige idégrundlag, der leger med grænser mellem inde og ude. Bygherre: Indenrigsministeriet, Island

 • 2011
 • Forplads til Statens Museum for Kunst

  Forslag til ny ankomst til museet i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: SMK og Kbh. Kommune

 • 2011
 • Belysning i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2008-2011
 • Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2010-2011
 • Tårnlegepladsen i Fælledparken

  Interaktiv legeplads med byens kendte tårne som motiv. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011
 • Interaktiv løberute i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og punkter med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009-2011
 • Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011
 • Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2008-2011
 • CitySwan pullertlampe

  Udvikling og design af pullertlampe til CitySwan-serien for Phillips.

 • 2008-2010
 • Osted Bygennemfart

  Forskønnelse af hovedgaden med nyt gadeprofil og belysning. Bygherre: Vejdirektoratet

 • 2010
 • Fængsel på Falster

  Indbudt konkurrence om nyt fængsel med udearealer. Bygherre: Kriminalforsorgen

 • 2005-2010
 • Tingbjerg belysningsplan

  Belysningsplan for alle Tingbjergs gader, pladser og haverum. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg samt Københavns Kommune

 • 2010
 • Design af CitySwan

  Udvikling og design af lampe- og masteserie for Phillips og Priess.

 • 2010
 • Panum

  Indbudt konkurrence om udvidelse til eksisterende universitetsbyggeri. Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

 • 2009-2010
 • Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab

 • 2006-2010
 • Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2010
 • Statoil Business Support Center

  Indbudt konkurrence om nyt administrativt center for Statoil Kalundborg. Bygherre: Statoil

 • 2008-2010
 • Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010
 • Ribe Domkirkeplads

  Indbudt projektkonkurrence om ny plads til domkirken. Bygherre: Ribe Kommune

 • 2009
 • Pladsen ved Vartov

  Forslag i åben konkurrence til udformning af Lurblæsernes plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009
 • CitySwan væglampe

  Udvikling og design af væglampe til CitySwan-serien.

 • 2005-2009
 • Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2009
 • Gågade i Sarpsborg

  Udformning af gågade og pladser med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2009
 • Priess Mastepark

  Parkanlæg til demonstration af lamper og master. Bygherre: Priess

 • 2008
 • Tingbjerg plejeplan

  Tingbjerg plejeplan. Arbejdsredskab til helhedsorienteret drift og vedligehold. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2005-2008
 • Tingbjerg Haverum

  Renovering af alle friarealer i den historiske bydel med inddragelse af beboerne. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg

 • 2008
 • Frederikskaj

  Udearealer til nyt boligbyggeri i Sydhavnen. bygherre: MT Højgaard

 • 2008
 • Superkilen

  Forslag til ny bydelspark med skov og opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2006
 • Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006
 • Gl. Torv i Slagelse

  Udformning af plads med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2004-2006
 • Belysningssøjle

  Udvikling og design af belysningssøjle til Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006
 • Nygade i Slagelse

  Fornyelse af klassisk gade med ny granitbelægning og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2006
 • Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006
 • Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2004-2006
 • Teglholmshave

  Boligbebyggelse, ejerboliger i Teglholmen. Bygherre: MT Højgaard

 • 2005
 • Gentofte Bydelscentre

  Idéoplæg til fornyelse af de seks bydelscentre i Gentofte Kommune udarbejdet som parallelopdrag. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2001-2004
 • Århus-Aalborg Nærbane

  Etablering af nye forpladser på nærbanens stationer. Bygherre: Banestyrelsen

 • 2004
 • KMD Mailcenter

  Etablering af personalefaciliteter. Bygherre: KMD

 • 2001-2004
 • Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB

 • 2001
 • Belægningssystem i tegl

  Design og udvikling af modulserie i tegl. Produceres af Steffen Sten

 • 1999-2001
 • Kalvebod Brygge

  Udarbejdelse af helhedsplan og landskabsbearbejdning af friarealerne mellem Ingeniørernes Hus og Langebro i tilknytning til Nykredit og Hotel Marriott. Bygherre: Kalvebodskonsortiet

 • 2001
 • Bremensgade bydelsplads

  Etablering af ny bydelsplads med indragelse af beboere. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2000
 • Affaldskurv

  Design af ny affaldskurv til produktion af Veksø

 • 1998-1999
 • Frederikskaj

  Udarbejdelse af helhedsplan med landskabsbearbejdning omkring flere domicilbyggerier som Nokia, Sonofon, Philips og Daimler Chrysler. Bygherre: Højgaard og Schultz.

Morten Weeke Borup vCard

Arkitekt MAA MDL

Kreativ direktør og tegnestueejer

dir. tlf: (+45) 26 12 37 40 email: mwb@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Planlægning, projektudvikling, landskabsanalyse, skitsering, idéudvikling, LAR, detailprojektering, design, belysning, byrumstænkning samt brugerinddragelse

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bybygning 1993
Byggetekniker fra Byggeteknisk Højskole i København 1987

Kompetencer

Morten Borup har omfattende erfaring med og forståelse for samspillet mellem velfungerende byrum, hvor tryghed og tilgængelighed er vigtige faktorer, og trafikale forhold, der sikrer gode forbindelser, understøtter et levende byliv og kan være med at aktivere det store sociale potentiale, der ligger i vores fælles uderum.

Morten har bred erfaring med planlægning og etablering af byrum, veje og pladser og arbejder stedsbestemt for at sikre lokal sammenhængskraft i et projekt.

Morten arbejder materialebevidst med såvel belægning, beplantning og belysning som byrumsmøblering, og han arbejder visionært med at aktivere et steds iboende potentiale med fokus på holdbar merværdi for både byen og dens mennesker.

Erfaring

Morten arbejder primært som kreativ chef og sagsansvarlig, hvilket inkluderer aktiv projektdeltagelse i forbindelse med ideudvikling, skitsering og sagsstyring. Derudover beskæftiger han sig med belysningsrådgivning og design af industrielt fremstillet byrumsinventar. Morten har bred erfaring med borger- og beboerinddragelse, og har gennem tiden nydt stor tillid og respekt fra borgere og arbejdsgruppemedlemmer til glæde for det tværfaglige samarbejde.

Morten har gennem studietiden og sit professionelle virke haft en særlig interesse for byens lys, og er tegnestuens absolutte kapacitet på dette område, særligt hvor der arbejdes med arkitektonisk belysningsplanlægning i byer og byrum. Gennem mange år har Morten stået for tegnestuens udvikling af byrumsinventar, senest belysningsarmaturer og – master og nye designopgaver er altid i støbeskeen.

Morten blev ansat som arkitekt hos Ginman Harboe Borup i 1993 og overtog i januar 2001 tegnestuen under navnet GHB Landskabsarkitekter sammen med Torben Møbjerg og Jacob Fischer.

Morten er født i 1963, er gift og har tre børn.