Niels-Christian Mariager Pedersen

Udvalgte projekter

 • 2016-2020
 • Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2018
 • Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2017
 • Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Malmparken og Hold-an Vej med fokus på bynatur. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2016
 • Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning projekteres og udføres i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2016
 • Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2015-2016
 • Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016
 • Novo Nordisk Måløv

  Gårdhave, ankomst og udearealer. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2015
 • Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2015
 • Lillerød Bymidte

  Design af "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015
 • Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2015
 • Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Cykelparker i Norge

  Multifunktionelle cykelparker med plads til leg og ophold. Bygherre: Asker Kommune

 • 2012-2015
 • Vesterfælledvej

  Sikring og forskønnelse af skolevej ved Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015
 • Bank-Mikkelsens vej

  Masterplan for disponering af nybyggeri og bearbejdning af bylandskabet. Projektkonkurrence. Bygherre: Gentofte Kommune

Niels-Christian Mariager Pedersen vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 24 86 35 39 email: ncp@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Idé- og projektudvikling, skitsering, visualisering og projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2014

Erfaring

Niels-Christians arbejdsopgaver omfatter ideudvikling, skitsering og projektering af landskabsprojekter. Han er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel projekteringsopgaver som udvikling af konkurrence- og projektforslag.

Niels-Christian arbejder altid med materialiteten i projekterne for øje og har med et stort overblik evne til at samtænke æstetik, funktionalitet og bæredygtighed. Han arbejder kompetent og bredt inden for faget og kan således bidrage til alle faser af et projekt.

Niels-Christian har været ansat hos GHB siden oktober 2014.

Niels-Christian er født i 1986, og bor på Nørrebro.