Signe Lund

Udvalgte projekter

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2015-2016
 • Vadestedet

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Bygherre: By & Havn

 • 2016
 • SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2016
 • Maribo Klostersø

  Projektkonkurrence: Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016
 • Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015
 • Højderygstien

  Etablering af formidlingsinventar i Geopark Odsherred. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2014-2015
 • Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015
 • Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2015
 • Vestbad

  Forslag til revitalisering af Vestbads ikoniske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2014-2015
 • Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2014
 • Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014
 • Byudvikling ved Fasanvej Station

  Projektkonkurrence: masterplan for et byintegreret CBS-campus. Videre til 2.fase. Bygherre: CBS og Frederiksberg Kommune

 • 2014
 • OPP Kalvebod Brygge

  Projektkonkurrence: Byudvikling i privat/offentligt regi. Bygherre: Bygningsstyrelsen & Industriens Pension og Skanska Øresund A/S

 • 2014
 • Flyvestation Værløse

  Programmering af landskabet. Bygherre: Freja Ejendomme

 • 2014
 • Herlufsholm Kostskole

  Konkurrenceprogram for renovering og opgradering af Den Røde Plads i Herlufsholms historiske anlæg. Bygherre: Herlufsholm og Realdania

 • 2013-2014
 • Ejer Bavnehøj

  Revitalisering af Ejer Bavnehøj som udflugtsmål. Bygherre: Skanderborg Kommune

 • 2013
 • Forsyning Helsingør, nyt driftscenter

  Projektkonkurrence til nyt Driftscenter til Forsyning Helsingør. Bygherre: Forsyning Helsingør

Signe Lund vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 22 60 80 41 email: sl@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Landskabsanalyse, programmering, skitsering, idéudvikling og projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2013 med speciale om religionsneutral begravelsesplads i aktivt samspil med det omkringliggende bymiljø

Erfaring

Signe Lunds særlige egenskab er hendes metodiske og samtidig poetiske tilgang til opgaverne.

Signe har indgående erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er en del af holdet bag tegnestuens udvikling af konkurrencer, hvor skitsering og visualisering indgår som en fast del af processen. Hermed bringes Signes solide kompetencer inden for visuel kommunikation i spil – et område, hun behersker kompetent, kreativt og poetisk.

Signes arbejdsopgaver omfatter primært skitsering, konceptudvikling og projektering af landskabsprojekter. Hun er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel masterplanning og byudvikling som udvikling af pladser og mindre landskabsrum.

Signe arbejder stedsbestemt og med udpræget kulturhistorisk finfølelse, så ethvert givent projekt altid indskriver sig i sin kontekst.

Signe har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2013.

Signe er født i 1983, og bor på Vesterbro med sin kæreste.