Torben Møbjerg

Udvalgte projekter

 • 2013-2018
 • Sorgenfrivang

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2018
 • Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017
 • Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2013-2017
 • Biowater

  Udvikling af klimatilpasningsprojektet BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet i én samlet ydelse. I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Realdania

 • 2015-2017
 • Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2017
 • Grønne tagterrasser

  Industriens Hus - renovering af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2015-2016
 • Vadestedet

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Bygherre: By & Havn

 • 2015-2016
 • Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2016
 • Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2015
 • Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015
 • Støberigården

  Helhedsplan i form af dispositionsforslag for afdelingens friarealer. Bygherre: Boligforeningen Vibo

 • 2015
 • Ørestad Syd fællesarealer

  Belægnings- og afvandingsarbejder omkring kollegie og plejeboliger. Bygherre: By&Havn

 • 2015
 • Vestre Fjordpark

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2015
 • Skodsborg Station

  Idekatalog til udvikling af stationen i samspil med Jægersborg Hegn. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2014-2015
 • Tåsingegade

  Opdatering af vejprofil ifm. udvidelse af klimatilpasningsprojektet på Tåsinge Plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014
 • Børnehuset Kufferten

  Udformning af ny legeplads til integreret børneinstitution. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2013-2014
 • Husumparken kunstgræsbane

  Etablering af kunstgræsbane i fredede omgivelser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014
 • Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2014
 • Frederiksholms Kanal 21-27

  Grøn indretning af gårdrum til ophold. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2013
 • M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2013
 • Løbehjulsbane i Fælledparken

  Etablering af ny løbehjulsbane i eksisterende anlæg i Fælledparken. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013
 • Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2011-2013
 • Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2012-2013
 • Marienborg

  Ændringer af adgangsveje, parkeringsplads og belysning. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2012-2013
 • Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012
 • Lillerød Bymidte - handlingsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012
 • Tagensbo Skole

  Ny skolegård med legeplads til eksisterende skole. Bygherre: Københavns Ejendomme

 • 2011-2012
 • Kunstgræsbaner i København

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg i Nørrebroparken og Ørestad City bypark. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2012
 • Bernstorff Slot

  Etablering af ny adgangsvej til Bernstorff Slot. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2010-2012
 • Trafiklegepladsen i Fælledparken

  Fornyelse af legepladsen med nye trafikale udfordringer. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012
 • Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2011
 • Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010-2011
 • Marienborg

  Ankomst og haveanlæg i tilknytning til nyt pressecenter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • Nyt byrum ml. Islands Brygge Metrostation og Københavns Universitet, Amager

  Identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord. Bygherre: By og Havn

 • 2011
 • Frederiksborg Slotshave

  Etablering af ny kampestenskant mod søen. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011
 • Kollektivhuset

  Ny grøn forplads til ankomst og ophold. Bygherre: Boligkontoret Danmark

 • 2011
 • Heimdalsgade

  Fornyelse af stort gårdanlæg i boligkarré. Bygherre: AAB

 • 2011
 • Lufthavnsparken

  Fornyelse af alle udearealerne i stor boligbebyggelse. Bygherre: DSI afd. Lufthavnsparken

 • 2009-2010
 • Transportministeriet

  Ny indretning af gårdrum til ophold og parkering. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010
 • Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot

  Indbudt projektkonkurrence om renovering af den historiske slotshave. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010
 • Kunstgræsbaner i Ryparken

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010
 • Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009
 • Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009
 • Kronborg Slot, Württembergs Ravelin

  Rekonstruktion af voldanlæg og stensætning. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2008
 • Slotsmarken

  Ændringer af friarealer i erhvervsbyggeri. Bygherre: Datea

 • 2006
 • Ankestyrelsen gårdrenovering

  Renovering af gårdrum i fredet ejendom. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2006
 • Finansministeriets gård

  Etablering af nyt haveanlæg med kantineterasse i et fredet bygningsanlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2005
 • Codanhus forplads

  Etablering af ny forplads med vandkunst, ophold og gæsteparkering. Bygherre: Codan

 • 2005
 • Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004
 • KMD Mailcenter

  Etablering af personalefaciliteter. Bygherre: KMD

 • 2003
 • Holmehaven Skatepark

  Etablering af ny skatebane i eksisterende park. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2003
 • Kancelihuset Fredensborg Slot
 • 2003
 • Lellinge Kirkegård
 • 2002
 • Sorgenfri Slot adgangsvej

  Fornyelse af adgangsvej op til slottet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2002
 • Vridsløselille Skole
 • 2002
 • Folketingets personaleindgang

  Etablering af ny indgang i det fredede miljø. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 1999-2001
 • Kalvebod Brygge

  Udarbejdelse af helhedsplan og landskabsbearbejdning af friarealerne mellem Ingeniørernes Hus og Langebro i tilknytning til Nykredit og Hotel Marriott. Bygherre: Kalvebodskonsortiet

 • 2001
 • PBS

  Etablering af gårdhaver til ophold i kontorbyggeri. Bygherre: PBS

 • 2000
 • Brande Højskole
 • 1998-1999
 • Frederikskaj

  Udarbejdelse af helhedsplan med landskabsbearbejdning omkring flere domicilbyggerier som Nokia, Sonofon, Philips og Daimler Chrysler. Bygherre: Højgaard og Schultz.

Torben Møbjerg vCard

Landskabsarkitekt MDL

Adm. direktør og tegnestueejer

dir. tlf: (+45) 26 12 37 38 email: tm@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

• Sagsstyring og kvalitetssikring
• Projektledelse og projekteringsledelse
• Fagtilsyn og byggeledelse
• Arbejdsmiljøkoordinering
• Administrative og juridiske anliggender

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Torben Møbjerg er administrerende direktør og medejer. Udover administrativt tæft har han en grundig teknisk forståelse for sit felt. Torbens kompetenceområder omfatter alle projektfaser, og hans alsidighed udmønter sig i en værdifuld brancheviden, der kan trækkes på i alle stadier af en given arbejdsproces.

Torben arbejder på baggrund af et stort teknisk og arkitektfagligt erfaringsgrundlag både proces- og resultatorienteret. Torbens skarpe blik for detaljer gør, at han er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og han deltager således i alle tegnestuens opgaver ved granskning af materialet for at sikre en høj standard.

Torbens faglige kvalifikationer har medvirket til at definere et højt niveau for tegnestuens tekniske løsninger og projekteringsprocedurer. Gennem årene har Torben fået indgående kendskab til anlægsteknik og entreprenørbranchens arbejdsmetoder og har derigennem opnået værdifulde kompetencer som anvendes i projekteringsforløbet. Torbens tværfaglige kompetencer skaber gode forståelsesrammer og konstruktiv dialog med kunder og samarbejdspartnere.

Torbens kompetenceområder omfatter projektudvikling, projekteringsledelse, planlægning, analyse af geotekniske undersøgelser, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale herunder anlægsoverslag samt varetagelse af bygherrens pligter vedr. koordinering af arbejdsmiljøet. Under anlægsfasen varetager han byggeledelse, fagtilsyn samt dokumentbehandling, økonomistyring og arbejdsmiljøkoordinering.

Torben har et stort plantekendskab, der omfatter kritisk viden om planternes anvendelsesmuligheder, begrænsninger og krav til jordbundsforhold. Torben har været ankermand for udvikling af landskabsfaglige afsnit i BIPS (byggeri /informationsteknologi/ produktivitet/samarbejde, det tidligere BPS), et fælles beskrivelsesværktøj for byggeriet, som i dag fremstår som branchens de facto standard udviklet i samarbejde med PLR, KU Life og branchens leverandører.

Torben har i perioden 2002-2012 været bestyrelsesmedlem i PLR (Praktiserende Landskabsarkitekters Råd).

Torben har siden 1993 været ansat hos Ginman Harboe Borup og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Morten Borup og Jacob Fischer under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Torben er født i 1964, er gift og har et barn.