Trine Bruhn

Udvalgte projekter

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2013-2017
 • Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016
 • SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2016
 • Maribo Klostersø

  Projektkonkurrence: Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2014-2015
 • Gammel Jernbanevej

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2015
 • Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015
 • Vestre Fjordpark

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2014-2015
 • Kulturstrøget i Roskilde

  Parallelopdrag ifm. helhedsplan i Roskilde Bymidte. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014
 • Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014
 • Byudvikling ved Fasanvej Station

  Projektkonkurrence: masterplan for et byintegreret CBS-campus. Videre til 2.fase. Bygherre: CBS og Frederiksberg Kommune

 • 2014
 • Litauens Plads

  Et byrum for alle. Skitseforslag (minikonkurrence). Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Enghaveparken

  Konkurrenceforslag: Organisk klimatilpasning af historisk park. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014
 • Fredensborg

  Konkurrenceforslag: Udvikling af en moderne slotsby. Bygherre: Fredensborg Kommune

 • 2013-2014
 • Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2014
 • Bording

  Konkurrenceforslag: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

Trine Bruhn vCard

Cand. mag. i Moderne Kultur & Formidling

Kommunikation

dir. tlf: (+45) 24 86 35 40 email: tb@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Tværfaglig analyse & formidling, koordinering og kommunikation

Uddannelse

Cand. mag i Moderne Kultur og Formidling, Københavns Universitet, 2009

Erfaring

Trine arbejder med formidling i øjenhøjde, og hendes tværfaglige kompetencer skaber både konstruktiv dialog med samarbejdspartnere udadtil og inspirerer til kritisk stillingtagen internt. Med fokus på videndeling i den kreative proces bidrager Trines tværfaglighed til dynamiske processer og tillidsfuldt samarbejde.

Med en uddannelsesmæssig baggrund i krydsfeltet mellem æstetik og kulturhistorie har Trine bred erfaring med perspektivering af moderne samfundsforhold. Med analytisk overblik brænder hun for at formidle den gode fortælling og være med til at udvikle stedbundne potentialer, indsætte dem i en kulturhistorisk kontekst og på denne vis bidrage til gode forståelsesrammer og bæredygtige projekter.

Trine arbejder på baggrund af indgående erfaring med projektarbejde både proces- og resultatorienteret. Trines sans for sprogets arkitektur gør, at hun er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og hun deltager således i mange af tegnestuens opgaver med redigering af skriftligt materiale.

Trine har ansvaret for tegnestuens kommunikationsopgaver inklusiv koordinering og udarbejdelse af prækvalifikations- og tilbudsmateriale og har været ansat hos GHB siden februar 2012.

Trine er født i 1975, og bor i København NV.