Trine Dybdal Emmersen

Udvalgte projekter

 • 2014-2018
 • KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017
 • Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med bevægelse, leg og læring samt integrerede klimatilpasningsløsninger for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2016
 • Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning projekteres og udføres i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016
 • Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015-2016
 • Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2014-2015
 • Gammel Jernbanevej

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2015
 • Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015
 • Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2015
 • Carlsberg

  Pile Allé/Valby Langgade | Vesterfælledvej | Vigerslev Allé er projekter, der skaber smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014
 • Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014
 • Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2012-2013
 • Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013
 • Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2011-2013
 • Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013
 • Rødovre Sundhedscenter

  En aktivitetsplads med faciliteter til fysisk udfoldelse for sundhedscentrets brugere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2013
 • Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2011-2013
 • Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013
 • Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2013
 • Barsel med Anton
 • 2011-2012
 • Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2012
 • Tagensbo Skole

  Ny skolegård med legeplads til eksisterende skole. Bygherre: Københavns Ejendomme

 • 2010-2012
 • Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012
 • Vester Voldgade i Københavns Middelalderkvarter

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011
 • Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010
 • Gråbrødre Plads

  Fornyelse af byens ældste plads med vandkunst og granitmonolitter. Bygherre: Odense Kommune

 • 2009-2010
 • Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab

 • 2008
 • Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2008
 • Barsel med Katinka
 • 2008
 • Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City

 • 2006
 • Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006
 • Gl. Torv i Slagelse

  Udformning af plads med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2004-2006
 • Belysningssøjle

  Udvikling og design af belysningssøjle til Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006
 • Nygade i Slagelse

  Fornyelse af klassisk gade med ny granitbelægning og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2004-2006
 • Teglholmshave

  Boligbebyggelse, ejerboliger i Teglholmen. Bygherre: MT Højgaard

Trine Dybdal Emmersen vCard

Landskabsarkitekt MDL

dir. tlf: (+45) 22 60 80 31 email: tde@ghb-landskab.dk

Nøglekvalifikationer

Projekteringsledelse, sagsstyring, skitsering, LAR, projektering og fagtilsyn

Uddannelse

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2007

Kompetencer

Trine Dybdal er en erfaren og kvalitativ bevidst projekteringsmedarbejder, der udover faglig ballast og tværfaglig kompetence kan bidrage med en stærk kommunikationsprofil og gode samarbejdsevner.

Erfaring

Trine har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn. Hun koordinerer opgaver og håndterer faseskift med stort overblik og tværfaglig forståelse.

Som sagsarkitekt arbejder Trine med landskabsbearbejdning og tilpasning af løsninger i feltet mellem æstetik og funktionalitet. Trine har bred og god erfaring med etablering af uderum og læringsmiljøer i bytætte områder. Et indgående træ- og plantekendskab omfatter bl.a. kritisk viden om anvendelses-muligheder, LAR og etableringsforhold.

Trine har beskæftiget sig indgående med uderum målrettet brugerne dvs. hvor aktiv involvering af interessenter og den sociale værdi i vores fælles udearealer prioriteres højt. Anvendelighed, tilgængelighed og holdbarhed er et ufravigeligt krav i alle GHB-projekter. Derfor arbejder Trine altid med stor materialebevidsthed og drift og vedligehold medtænkes fra starten.

Trine har arbejdet på projekter med stor kompleksitet, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende. Trine er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og entreprenører.

Trine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden sin afgang i marts 2007, og har i perioden august 2009 til november 2011 fungeret som tillidsrepræsentant.

Trine er født i 1977 i København, og bor i Valby med sin mand og deres tre børn.