Bagsværd Fort - fremkaldelse af et historisk anlæg

  • Bagsværd
  • Gladsaxe kommune
  • 2013
  • 2 mio kr.
  • Fra skitseforslag til hovedprojektering
  • 22.000 m2

Det historiske og fredede anlæg omkring Bagsværd Fort er nænsomt renoveret ved at rydde bevoksning, regulere skråninger og finpudse terrænet, som er strammet op for at synliggøre fortet, der i dag er et rekreativt område med historisk vingesus, åbent for offentligheden.

Før Skov-og Naturstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Realdania i 2006 besluttede at gå sammen om at revitalisere Københavns Befæstning, som Bagsværd Fort er en del af, var det tilgroede fort ved at gå hen i glemsel. Nu er al bevoksning på selve fortlegemet fældet, og der er tyndet kraftigt ud i det omgivende voldanlæg. Renoveringen indeholdt en strategi for pleje, der bevarer alle store fuldkronede træer og sikrer en foryngelse over de næste 50 år.

I et hjørne af anlægget er der etableret et aktivitetsområde, som henvender sig til børn og unge. Aktivitetsområdets elementer er opbygget som en militær træningsbane, der mimer de funktioner, der knyttede sig til fortet, da det var i brug. Historien om fortet formidles hermed indirekte via leg og bevægelse.

Læs mere