Bella Sky Hotel - et mønster på fladen

  • Ørestaden, København
  • Bella Center
  • 2011
  • 3XN
  • EKJ, Rambøll, Nyvig, Niras
  • Kr. 16 mio.
  • 20.500 m2

Designet i landskabsprojektet tager sit udgangspunkt i den meget karakterfulde facadestruktur, hvilket kommer til udtryk i de to primære dele af projektet: parterreplantningen og granitbelægningen.

Parterreplantningen på forarealet er et væsentligt, overordnet arkitektonisk element. Beplantningen og formerne opleves fuldt ud, når man ser ned på forarealet fra hotellet. Bevæger man sig rundt på terrænet, opleves formerne i mindre grad. Her er det træerne og hækkenes forskellige højder, der skaber den rumlige oplevelse og formidler hotellets store skala.

Belægningen er en mere diskret reference til facaden.

Forarealet er udformet som et enkelt parterreanlæg bestående af præcise pur og hække i bøg og taks i varierende højde og bredde, bede af bunddækkende vedbend samt græs. I bede og pur er forskellige mindre træer placeret solitært eller i grupper. Træerne er udvalgt for at give en oplevelse af variation på stedet og igennem året. Træernes vækstform er generelt levende og varieret ligesom farver på efterårsløv, bær og blomster er forskellige.

Læs mere