Birkerød Hovedgade - stammer og stubbe

  • 1. præmie i indbudt konkurrence
  • Birkerød
  • 2006
  • Birkerød Kommune
  • COWI
  • Kr. 14 mio.

Projektets idé tager sit udgangspunkt i Birkerøds oprindelige tilblivelse: byens navn stammer fra den rydning af birketræer, der skabte plads til byen. Gågaden er udformet med ny belægning, inventar og belysning.

Alle mønstre og detaljeringer i forbindelse med de nye tiltag udspringer af birketræets mangfoldige udtryk: barkens udtryk på nye stammer, afskalningen, den gamle knudrede bark nederst på et aldrende træ mv.

Inventarets udformning er inspireret af birketræets slanke,lyse stammer og de stubbe, der lades tilbage efter rydning af et stykke skov.

Læs mere