Boliger i Valby

  • Valby
  • NCC PD for Danica Ejendomsselskab
  • 2012-2013
  • danielsen architecture
  • Oluf Jørgensen A/S
  • Dansk Boligbyg a/s
  • Kr. 1 mio

Bebyggelsen er udlagt som en U-formet boligkarré i henholdsvis fire, fem og seks etager med et fælles gårdrum i midten. Det er sidste nye fase i en markant udvidelse af boligtilbuddene i F.L. Smidths spændende gamle industriområde. Stuelejligheder har direkte adgang til egen terrasse på terræn og adgang ud i det fælles gårdareal på den let skrånende grund.

Boligbyggeriets højeste fløj er placeret mod nord i seks etager, og de to næste i fem og fire etager. Således er den U-formede bebyggelse udformet med den laveste bygning mod syd og den højeste mod nord. Formålet er at lukke mest muligt lys ind i gårdrummet, som gennem et trappeanlæg er i direkte forbindelse med den allerede etablerede parkerings- og opholdsplads ud mod Gl. Køge Landevej.

GHB Landskabsarkitekter forestår projektering og opfølgning på landskabsprojektet.

Læs mere