Brøndby Nord - helhedsplanlægning af et landskab

  • Brøndby
  • 2009
  • AAB afd. 53
  • Bornebusch
  • Klaus Nielsen
  • Beboerinddragelse, disp.-og projektforslag, hovedprojektering, udbud og fagtilsyn
  • Kr. 14 mio

En helhedsplan for AAB afd. 53, hvor der er lagt vægt på at skabe sammenhæng i bebyggelsen med 450 boliger og give stedet karakter med få og enkle virkemidler.

Efterfølgende er der foretaget en renovering af alle boligbebyggelsens udearealer i samarbejde med beboerne.

Med opholdsnicher spredt over hele grunden har det været hensigten at skabe særlige steder med en høj grad af genkendelighed for at fremme fornemmelsen af hjemlighed og tryghed. En bølget overflade med lave volde på haverummets store græsareal indbyder til leg og ophold og ved at benytte et enkelt system af byggeelementer, kan opholdsnicherne møbleres med udemøbler, legeudstyr, espalier og pergolaer.

Entréforholdene ud mod parkeringsarealet løftes med nye trapper og plinte, der danner formelle opholdsarealer.

Projektet blev støttet af Landsbyggefonden

Læs mere