Christiansborg - sikkerhed for folkestyret

  • Christiansborg og Slotsholmen i København
  • Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme
  • 2013-2016
  • Kr. 20 mio.
  • Totalrådgivning - projektering og udførelse

Folketinget ønsker at områdesikre Christiansborg, som rummer lokaler til brug for Folketinget, de politiske partier, Statsministeriet, Højesteret og Kongehuset. Samtidig er mange dele af Christiansborg Slot åbne for publikum.

Områdesikringen skal derfor balancere i feltet mellem tidssvarende beskyttelse af potentielt udsatte personer/instanser og offentlig tilgængelighed. Mellem implikationerne af at være rigets magtcentrum og samtidig fungere som folkets hus. Det er inden for dette spændingsfelt, GHB tænker et tidløst og demokratisk udtryk med udgangspunkt i den historiske arkitektur på Slotsholmen.

Læs mere