Trafiklegepladsen i Fælledparken

  • Præmieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2012 samt indstillet af Arkitektforeningen til Årets Store Arne 2013 og tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013, alle som en del af det samlede projekt for Fælledparken
  • København
  • Københavns Kommune
  • 2012
  • MLRP
  • Grontmij
  • 4,7 mill

Trafiklegepladsen skal fremover inspirere til at lære børn om adfærd og regler i trafikken. Den skal kunne servicere grupper af børn fra institutioner, der samlet modtager undervisning og øver sig på Trafikbanen. Desuden skal Trafiklegepladsen være et attraktivt sted for familier med børn i flere aldersgrupper, hvor der er mulighed for at spise medbragt mad, lege og opholde sig i fritiden.

Trafiklegepladsen skal afspejle byen København, og understrege byens image som Cykelby. Samtidig skal den arkitektonisk vedblive at være en del af Fælledparkens grønne udtryk, og derfor er fornyelsen af Trafiklegepladsen grebet an som en nænsom renovering, der i store træk bevarer og styrker Trafiklegepladsens eksisterende kvaliteter, men også tilfører Trafiklegepladsen et nyt, let genkendeligt, visuelt sprog.

Den nye Trafiklegeplads opdeles i en trafikbane, en småbørnslegeplads og en samlingsplads, der knytter sig til den nye undervisnings- og garagebygning. Ny asfalt og opstribning til leg og undervisning, miniautoværn, skiltebibliotek og lyssignaler vil i fremtiden danne rammen for livet på Trafiklegepladsens. For de mindste børn er der en separat cykelbane, for de største er der værksted og undervisningsmuligheder.

Den tætte og frodige beplantning der omgiver Trafiklegepladsen fjernes enkelte steder, så der bliver et bedre ind- og udsyn mellem Trafiklegepladsen og Fælledparken. Som hovedtræk bevares den eksisterende beplantning af levende hegn, klippede hække og fritstående træer både udenom og inde på Trafiklegepladsen.

Projektet er designet på grundlag af Fondsprojektet udført af Bisgaard Landskabsarkitekter ApS. GHB Landskabsarkitekter har den designmæssige ophavsret.

Anmeldelse i Politiken 25-3-2012: Det tegner godt for den gamle folkepark

Læs mere