Fængsel på Falster - en befæstet by på landet

  • Delt 1. præmie i 1. fase
  • Kriminalforsorgen
  • 2010
  • PLH
  • Alectia
  • Peter Holst Henckel
  • Wisec & ARUP

Fængsel på Falster – en befæstet by på landet

Fængslet er placeret som en fortættet bystruktur i det let bølgende terræn på Falster. Fængslets ydre beskrives af perimetermuren, der med sine knæk og forsætninger undervejs nedbryder indtrykket af det store, monolitiske volumen og dermed refererer til landsbyernes uens og opbrudte kant mod det omkringliggende landskab.
Det eksisterende landskab har påvirket placeringen af fængslet og i særdeleshed de mest markante landskabelige træk i form af de præcise læhegn og søen. Det markante øst-vestgående læhegn bevares og udnyttes som fængslets rygrad. Fra Blichersvej leder det mod indgangen og fortsætter indenfor fængslet som en gennemgående landskabelig og præcis linje, der er visuel markant.
Søen på byggefeltets østlige del bliver et element som de fi re normalafdelinger og fængslets fællesfunktioner orienterer sig mod. De landskabelige elementer er bearbejdet ud fra ønsket om høj sikkerhed og fl eksibilitet. Der er arbejdet med forskellige grader af sikkerhed og tilsvarende grader af frihed for de indsatte.
Landskabet fra det omkringliggende, eksisterende landskab er trukket ind i fængselsområdet, hvor forskellige landskabstyper giver forskellige rumligheder og stemninger med tydelige referencer til den udenfor liggende natur.

Læs mere