Fanø Kultur- og Idrætsanlæg - et bevægelseslandskab, der understøtter rammer for det gode liv

  • Nordby, Fanø
  • Fanø Kommune
  • 2012-2013
  • Programmering og projektering samt fagtilsyn
  • ca. 57.000 m2
  • Kr. 6 mio

På Fanø er et bevægelseslandskab, der skaber sammenhæng mellem skole, idrætsanlæg og friluftsbibliotek blevet realiseret.

Vi har placeret et samlingssted for kultur og idræt der, hvor byen møder det barske klitlandskab. De landskabelige formationer, vildgræsserne og fyrretræerne trækkes ind fra det omkringliggende landskab og skaber sammenhæng i området. Elementerne iscenesætter på hver deres måde de steder og funktioner, de lægger sig op ad. De landskabelige formationer danner rum og er stedets horisontale elementer, vildgræsserne indrammer forskellige områder, mens fyrretræerne er stedets vertikale elementer, der skaber tydelige visuelle elementer gennem området.

De bymæssige flader udlægges som en urban forbindelse fra Stadionvej over Fanøhallen til Nordby Skole og er blevet områdets aktive centrum. De bemalede asfaltflader har fået aktiviteter af urban karakter, såsom klatring/parkour, trampoliner, forskellige boldbaner, scene, balancebaner og er i lige så høj grad et opholdssted som et aktivitetsområde.

Snoren er en 1 km lang løbesti, der binder hele området sammen og skaber en ønskelig sammenhæng mellem de mange funktioner i området.

Aktivitetsfelterne er udposninger på løbestien og indeholder en lang række forskelligartede aktiviteter af fysisk karakter, der supplerer hinanden og det, der sker i hallerne, på skolen og i resten af anlægget. Aktivitetsfelterne varierer i størrelse, hvor de største i området er beliggende i områdets hjerte mellem skolen og to haller, mens de mindre ligger tættere på landskabet.

Publikationer:
Notits i Byplan Nyt 2/April2013: Bevægelseslandskab på Fanø

Læs mere