Fodboldeksperimentet - et alternativt idrætsanlæg

  • Tildelt Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2011
    Tildelt Den Olympiske Komites (IOC) bronzemedalje 2013
  • Herning Kommune og Herning Fremad
  • 2009-2011
  • Center for Idræt og Arkitektur/Orbicon
  • Totalrådgivning: ide og program, brugerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, tilsyn under udførelse
  • 160.000 m2

Idéen om et fodboldeksperiment opstod i et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden, Boldklubben Herning Fremad og Herning Kommune med ønsket om at skabe rammerne for et anderledes fodboldanlæg, der udfordrer brugerne på flere måder end det traditionelle fodboldanlæg gør i dag.

GHB Landskabsarkitekter og Center for Idræt og Arkitektur blev udvalgt til at løse opgaven i tæt samarbejde med en workshopgruppe bestående af medlemmer fra både Boldklubben Herning Fremad, FC Midtjylland, afdelingen for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.

Fodboldeksperimentet er en nytænkning af det traditionelle fodboldanlæg, som vi kender det. Fodbold er en holdsport, og træningen foregår også som oftest i hold, mens man som individuel spiller typisk har få muligheder for at træne alene uden for træningstiden.

Eksperimentet skaber rammerne for, at man både som hold og som individuel spiller kan angribe fodboldspillet og træningen på andre måder end tidligere. Der er skabt rum for både eliten og bredden inden for den organiserede idræt. Samtidig er der skabt plads og muligheder for den selvorganiserede idræt.

Eksperimentet er ikke kun et sted for fodbold – det er et rekreativt bevægelseslandskab, der med urbane og landskabelige nedslag udfordrer en bred gruppe af brugere på tværs af køn og alder til fysisk udfoldelse og leg, opfordrer til forskelligartet socialt samvær og giver en anderledes rekreativ oplevelse.

Læs mere om Fodboldeksperimentet i tribune

Publikationer:
Artikel i sb 4/2012:The Exploratorium in Herning

Fodboldeksperimentet er en nytænkning af det traditionelle fodboldanlæg: fodbold er en holdsport, og træningen foregår som oftest i hold, mens man som individuel spiller typisk har få muligheder for at træne uden for træningstiden. Det alternative idrætsanlæg skaber rammerne for, at man både som hold og som individuel spiller kan angribe fodboldspillet og træningen på andre måder end tidligere. Der er skabt rum for både eliten og bredden inden for den organiserede idræt.

Samtidig er der skabt plads og muligheder for den selvorganiserede idræt. Dermed er der også lagt op til, at stedet bliver mere end et idrætsanlæg, nemlig et samlingssted, hvor fysisk aktivitet er omdrejningspunktet, men hvor der er også er skabt rum og plads til ophold, picnic og social interaktion på tværs af traditionelle skel.

Ideen opstod i et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden, Boldklubben Herning Fremad og Herning Kommune. GHB Landskabsarkitekter og Center for Idræt og Arkitektur blev udvalgt til at løse opgaven i tæt samarbejde med en workshopgruppe bestående af medlemmer fra både Boldklubben Herning Fremad, FC Midtjylland, afdelingen for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.

Læs mere