Frederikskaj - boliger på kajen i havnen

  • København
  • 2008
  • MT Højgaard
  • Dissing og Weitling a/s
  • MT Højgaard
  • Gray Lindström

Boligbyggeriet ligger mellem to domicilbyggerier og består af et vinkelhus og et kanalhus, der danner et indre gårdrum med den centrale kanal som det væsentlige karaktergivende element. Der etableres fælleshus med kajakdepot samt vandtrappe og flydebrygge i kanalen for at skabe nærkontakt til vandet. Langs de to naboskel benyttes der bøgepur med overstandere til at skabe afstand til domicilernes parkeringsarealer. Et bøgepur der bevæger sig indadtil og sammen med de spredte grupper af træer skaber mere private rum.

Læs mere