Gadehavegård - fremtidssikring af boligområder

  • Høje-Tåstrup
  • Domea
  • 2013
  • COWI
  • Ideudvikling, beboerinddragelse og visuel kommunikation
  • Kr. 994.000

Et idekatalog omhandlende fremtidssikring af udearealerne i det almene byggeri Gadehavegård i Høje-Taastrup. Udgangspunktet var, at al omdannelse og udvikling af udearealerne skulle ske på en måde, der tager højde for fremtidens klimaudfordringer og via en proces, der inddrager beboerne. Dermed havde projektet også et socialt sigte, som dels handlede om aktiv og demokratisk brugerinvolvering, og dels om at skabe nogle gode fællesområder og -aktiviteter for beboerne.

Film om projektet

Idekataloget

Udarbejdelsen af idekataloget er iværksat af Domea og udført af COWI og GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere