Gentofte Bydelscentre - sammenhæng og forskelle

  • Gentofte
  • 2005

GHB Landskabsarkitekter er et af tre udvalgte firmaer, der har udarbejdet idéoplæg til fornyelse af de seks bydelscentre i Gentofte Kommune.

Det er forslagets hovedpointe at styrke og forskønne rammerne for indkøb og ophold, og synliggøre bydelenes særlige karakter. Dette gøres primært ved en belægningsmæssig orden og trafikal afklaring.

Forslaget introducerer et nyt element, der ligesom kommunens vejskilt med det røde hjerte, kan blive et særkende for Gentofte. Gentoftestenen, der er en speciel granitflise, bruges til at skabe en helhedsløsning for de seks bydelscentres gulve og derigennem tegne en sammenhæng mellem bydelscentrene. Den varierede brug af Gentofteflisen i de seks bydeles gader beskriver samtidig de seks bydelscentres særegne karakter og forskellighed.

Læs mere