Aalborg Kaserne - det grønne kredsløb

  • Vinder af projektkonkurrence
  • Aalborg
  • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
  • 2013-2017
  • Cowi
  • Adept & Arkitektfirmaet Nord
  • Landskab i alle faser

Det grønne kredsløb
Under denne overskrift vandt teamet projektkonkurrencen om en helhedsplan for kaserneområdet i Aalborg. Dommerkomiteen fremhævede bl.a. forslagets landskabsstrategi, hvor maksimal fleksibilitet i form af “marklodder”,der kan plæneklippes, stå i eng, slå i skov mv. er i fuld overensstemmelse med de efterspurgte innovative og bæredygtige løsningsforslag til Forsvarets pilotprojekt “Grønne etablissementer”.

Med udgangspunkt i det kultiverede landskab som omgiver Aalborg Kaserne tegnes et mønster af marklodder som en gridstruktur på kaserneområdet. I samarbejde med kasernens brugere udpeges områder, der ikke anvendes optimalt, er driftstunge, mangler rekreative værdier eller som er opstået på baggrund af nedrevne/tomme bygninger. Disse udvalgte områder omdannes til ”fleksible marklodder” og tilfører kasernen nye landskabelige og bæredygtige kvaliteter.

Marklodderne er fleksible i og med, at de kan indtages og byudvikles med tiden, eller blot forblive som de er og bidrage til store landskabelige kvaliteter, hvor enge, stævningsskove, vådområder, bakker og plantage skaber biologisk mangfoldighed og særlige aktivitetsrum for kasernens brugere. Arealer med uklippet græs bliver slået én gang hvert andet år, så det ikke springer i skov. Udvalgte arealer kan forblive helt uplejede, så de over tid overgår til skov. Fleksibiliteten i landskabslodderne muliggør en konstant interaktion med brugerne og sikrer en foranderlighed og omstillingsparathed af omgivelserne. Marklodderne defineres i præcise felter, der indrammes med en bord af klippet græs, så det uklippede og vilde får karakter af at være et bevidst valg og ikke manglende drift. Marklodderne vil tilføre området højere artsrigdom, nye opholdssteder og føde for en lang række fugle- og dyrearter. Træer og buske skaber læ og gør det behageligt at opholde sig i uderummene på forskellige årstider og skaber udendørs liv og aktivitet på kasernen.

Marklodderne består af fem forskellige landskabstypologier som sammen skaber en bæredygtig kaserne, idet de opsamler regnvand, bidrager til minimering af CO2, mindsker drift og pleje, forbinder kasernen med sine omgivelser og giver en øget biologisk mangfoldighed til hele området. Samtidig kan marklodderne indgå i den daglige træning og fysiske udfoldelse på og omkring kasernen.

Dezeen magazine

Læs mere