Herlev Hospital - et univers af form og farver

  • Herlev
  • 2010
  • Region Hovedstaden
  • VLA, Jens Clemmentsen, YLP
  • Lemming og Eriksen, ÅF HH

Den overordnede landskabsplan fortæller en historie, der udtryksmæssigt hengiver sig til Poul Gernes form- og farveunivers, og indholdsmæssigt finder sine elementer i den klassiske bys rum, struktur og placering i kulturlandskabet. Hospitalsbyen skal sammen med landskabet skabe et rigt, fleksibelt og mangfoldigt miljø med en genkendelighed og en tryghed fra den verden, vi kender. Den nye by skal understrege og videreføre den identitet, der i dag kendetegner Herlev Hospital, og som har opnået ikonstatus.

Det nye landskab, der omgiver og indrammer hospitalsbyen, henviser til kulturlandskabet. Her tegner præcise og logiske plantningssystemer af træer forskellige rum, der varierer i tæthed, størrelse og udtryk. Træerne giver ilt til hospitalet og patienterne, og de ændrer udseende og karakter året igennem. Systemet afbrydes visse steder af selvgroet og spontan beplantning, og her opstår nye landskabsrum. Landskabets præcise og ordnede system er fleksibelt og kan indeholde de mange forskellige funktioner, stedet kræver. Fleksibiliteten muliggør også, at landskabet kan ændres og indtages i en fremtidig udvidelse af hospitalsbyen.

Landskabets struktur indrammer og sammenbinder de mange forskellige bygninger, der er i dag, og de bygninger som vil komme i fremtiden. Den præcise struktur skaber en klar grænse mellem hospital og omgivelser og giver hospitalet en klar genkendelighed.
Hospitalsbyen og landskabet bindes sammen af en kulturakse, som videreføres fra Herlev Bymidte. Kulturaksen slynger sig gennem det præcise system og tilfører liv udefra til området i form af vand, lys og lyd.

Læs mere