Islev Skole - aktive uderum

  • Rødovre
  • Rødovre Kommune
  • 2014-2015
  • Skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt, udbud, fagtilsyn og byggeledelse samt 1-års eftersyn
  • 3,5 mio. DKK

Den overordnede idé tager udgangspunkt i tanken om at åbne skolen og skolens arealer op udadtil, mod byen, men også indadtil, så der skabes sammenhæng de forskellige arealer imellem.

Overordnet set opdeles skolens arealer i tre dele med hver sin grundkarakter. En havedel, en parkdel og en bydel. Havedelen knytter sig til de to gamle villaer på grunden, parkdelen knytter sig til boldbanen tættest ved Islev Torv, og den bymæssige del knytter sig til de store asfaltarealer med cykel- og bilparkering samt arealerne til løbehjul og ophold.

Forslaget inddrager elementer fra både de omkringliggende parcelhushaver og den omkringliggende by. Fra haven inddrages elementer som græsset, gruset, hækken, terrassen, blomsterne og de mindre blomstrende træer. Fra byen inddrages elementer som beton, asfalt, stål og opstribning med termoplast.

Opgaven er udsprunget som en del af Helhedsplanen for Islev. I Helhedsplanen er det tanken at skabe en identitetslinje (ID linjen) gennem Islev bl.a. ad Islevbrovej. Tanken med denne linje er at åbne op til de tilstødende arealer, funktioner og aktiviteter, så der skabes rammer for et mere synligt og levende byliv. En åbning af Islev Skole er den første del af denne plan. Et af de store ønsker er at skabe en bedre, flottere og mere klar adgang til Islev Skole samt at få aktiveret de kvaliteter, som skolens forarealer gemmer på.

Læs mere