Jydegården - et gårdrum for slyngplanter

  • København
  • 2008
  • AB Jydegården
  • Kr. 2 mio.

Gårdrummet er organiseret udfra den eksisterende rumopdeling, med en asfaltbelægning langs huset og græs langs naboskellet. For ikke at fordyre projektet bevares denne hovedstruktur.

Projektets hovedidé var at skabe mest mulig valuta for pengene. De nye elementer er placeret i overgangen mellem asfalt og græs for at skabe en sammenhæng for hele gårdrummet. Det eksisterende garageanlæg er delvist revet ned, og konstruktionerne bevaret som en ruinlignende pergola, hvor der er plantet blåregn langs murværket.

Et organisk slynget bed med frodig bundvegetation og buske er blevet anlagt langs naboskellet, og to cirkulære terrasser med grillborde er placeret i solsiden af gårdrummet. De eksisterende legeredskaber er blevet flyttet rundt og er blevet placeret i tilknytning til pergola og opholdspladser.

Renovation og viceværtskur er blevet opsat nærmest porten til gården og afskærmes af en let konstruktion med slyngplanter. Boldbanen afgrænses af bandebaner, således at de eksisterende tørrestativer kunne blive. På asfalten er malet thermoplast i forskellige mønstre til leg.

Læs mere