KMD Mailcenter - tilpasning til omgivelserne

  • Ballerup
  • 2004
  • KMD a/s
  • Ark. MAA Poul Jespersen og DOMUS arkitekter
  • Hansen, Carlsen og Frølund a/s

Mailcentret er bygget til eksisterende bygning ved hovedindgang syd. Tilpasningen til bygninger, adgangsveje, parkeringsplads og det omkringliggende terræn og beplantning har været en kompleks opgave, men er løst, således at det samlede anlæg idag fremstår helstøbt og fint tilpasset stedet.

Kundeparkeringspladsens og adgangsvejenes geometri er ændret og eksisterende beplantninger er i vid udstrækning bevaret og tilpasset det nye parkeringsanlæg, veje og stier.

Læs mere