Krøyers Plads - seks offentlige byrum mellem husene

  • NCC
  • 2011-16
  • VLA og COBE
  • Ide&program, dispositions- og projektforlag, hovedprojektering og fagtilsyn
  • Kr. 20 mio.
  • 12.000 m2 (Bryghusgrunden)

Krøyers Plads på Christianshavn har med sin signifikante placering i inderhavnens knæk stor synlighed. Der er udsigt mod både nord og syd gennem havneløbet. På modsatte side af havneløbet danner bebyggelsen langs Havnegade en smuk front, og der er kig til Kongens Nytorv via Nyhavn.

Gennem hele udviklingsprocessen har der været stort fokus på maksimal offentlig tilgængelighed og åbenhed på friarealerne. Intentionen har været at skabe uderum, der understøtter et mangfoldigt byliv, og det har derfor været vigtigt at skabe rum, hvor der er plads til alle.

Der er udviklet seks byrum med hver deres særkende, der understøtter varierende former for byliv. Byrummene bindes sammen af forbindelser, der skaber områdets næsten labyrintiske bevægelsesstruktur og høje sammenhængskraft:

Alléen er den grønne gade, der binder nyt og gammelt sammen. Pladsen er ankomsten og mødestedet – et hængsel mellem Christianshavn og Krøyers Plads. Haven er det frodige åndehul, hvor planter myldrer frem i sprækker – her er tæt og intimt. Terrassen er højdepunktet, der muliggør visuel kontakt med havnen, byen og verden. Promenaden er sammenhængen med Københavns Havn og det lange, lige kig langs kaj-kanten. Bryggen er den tætte kontakt til vandet og skibene.

Læs mere