Lillerød Bymidte - styrkelse af Byens Plads

  • Lillerød
  • Allerød Kommune
  • 2012-2016
  • 20.000 m2
  • Totalrådgivning. Fra forundersøgelse over omverdensinddragelse, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn. inklusiv arbejdsmiljøkoordinering og 1 års eftersyn

Visionsforslaget “Byens Plads” samler Lillerød Bymidte og kombinerer kultur, motion og viden i tre byrum under ét.

Lillerød ligger centralt i Nordsjælland og er karakteriseret af et rigt og varieret omkringliggende landskab med elementer som skov og åbent land, der kiler sig helt ind i bymidten.

Byens Plads er arealmæssigt på størrelse med Rådhuspladsen i København, og derfor giver det mening at opdele pladsen i flere mindre rum: Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. De tre områder knytter og forholder sig til stedets eksisterende kulturinstitutioner: Teatret Mungo Park, Allerød Bibliotek og FH Hallen. For at imødekomme udfordringerne med at knytte de tre funktionsopdelte zoner sammen på tværs af bygninger og veje, er der i visionsplanen lagt op til både nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye for på den måde at skabe mindre byrum på den store plads. De tre rum skal både fungere som selvstændige byrum og forbindes indbyrdes ved hjælp af en samlende beplantningsstrategi. Herved defineres et multifunktionelt byrum med torv, have og plads, der giver mulighed for aktivitet, ophold og leg og samtidig italesættes stedets grønne præmisser.

Visionsskitsen er blevet til i et samarbejde mellem Allerød Kommune, borgerinddragelse og GHB Landskabsarkitekter og efterfølgende opdateret i samarbejde med Primus og Rytter arkitekter i forbindelse med deres projektering af udvidelse og ombygning af bibliotek og aktivitetshus.

1. etape, Bibliotekshaven, udført ultimo 2015.

Læs mere