Lindeskoven i Glostrup - punktvise nedslag

  • Glostrup
  • 2009-10
  • Glostrup Boligselskab
  • Hoffmann
  • DOMUS arkitekter a/s
  • NIRAS A/S

Renoveringen af friarealerne til bebyggelsen Lindeskoven omfatter fornyelse af 5 indre pladser, 7 haverum, forpladser til vaskeri og fælleshus, samt adgangsarealer langs hele Bystien.

Udgangspunktet for projektet har været at bevare så meget af den ekisterende og karaktergivende beplantning som muligt og udføre en punktvis renovering i form af nedslag som opholdspladser og beplantningsarealer på pladser og i haverum. Derudover har renoveringen omfattet løsninger for niveaufri adgange langs Bystien, samt tilpasning af de nye nedslag til de eksisterende arealer og bygninger.

Hovedprojekteringen er udført i totalentreprise i tæt samarbejde med entreprenør, arkitekt og ingeniør samt det lokale byggeudvalg.

Læs mere