Niels Bohr Bygningen - seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken

  • 1. præmie i indbudt projektkonkurrence
  • Universitetsparken, København
  • Bygningsstyrelsen
  • 2011-17
  • Christensen og Co, VLA & Rambøll
  • Alle faser fra konkurrence til aflevering
  • ca. 19.000 m2

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet og bliver opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen “Nørre Campus”.

Campusområdet sammenbinder det nybyggede forskningscenter med den eksisterende bystruktur og skaber et nyt dynamisk udtryk – en fleksibel og innovativ ramme for områdets mange brugere.

To forskellige landskabstypologier tegner rummet omkring det nye NBB. Den ene er det klassiske parkudtryk fra Campusområdet, mens den anden har sit udgangspunkt i det forskningsmiljø, der tegner molekylestrukturen som ikon og mønster. De to meget forskellige landskabstypologier får kontakt i et flot og kontrastfuldt møde ved bygningens klimaskærm, hvor glassets gennemsigtighed og spejling skaber et samlet billede på mødet mellem kultur og natur.

Vi bruger parklandskabet til at forbinde universitetsområdet på tværs af Jagtvej – en forbindelse, der visuelt får enderne til at mødes, og dermed skaber en klar fortælling om et universitet beliggende i ét samlende campus. For at sikre en synlig og velfungerende sammenhæng mellem de to dele af campussen trækkes parken dels henover og dels nedenunder Jagtvej via en passage.

Derudover omfatter beplantningen:
- træer på dæk, i rodvenlig befæstelse ( bla. indpasset i trappeanlæg) og i muld
- intensivt dyrkede arealer med staudebede, prydgræsser, blomsterløg og klatreplanter
- glasatrier med bambus

Beplantningen er tilpasset den eksisterende beplantning i Universitetsparken.

Læs mere