Novo Nordisk helhedsplan for Måløvsite - sammenhæng i landskabet

  • Måløv
  • Novo Nordisk
  • 2008-2013
  • 450.000 kvm
  • Totalrådgivning i alle faser

Helhedsplanen indeholder en række modelstudier af mulige udvidelser på siten. Hele siten er opbygget i en digital model, hvor forskellige rumligheder kan afprøves, og konsekvenserne synliggøres og fremlægges for bygherren for senere beslutninger i direktionen.

Læs mere