Novo Nordisk parkeringspladser - nænsom indpasning i landskabet

  • Måløv, Denmark
  • 2008-09
  • Novo Nordisk a/s
  • NNE
  • Landskab i alle faser
  • ca. 12.000 m2
  • Kr. 12 mio.
  • Kr. ca. 575.000

Ny personaleparkeringsplads på den østlige del af Novo´s site i Måløv.

Parkeringspladsen er etableret med randplantninger og spredte trægrupper i parkeringsområdet. I det samlede anlæg er der lagt vægt på en nænsom indpasning i det kuperede morænelandskab. På den store asfaltflade er markeringen af P-båse brugt som dekoration med tusindevis af prikker.

Alt regnvand afledes lokalt via en række bassiner, der forbindes med en bæk, der inden for kort tid vil etablerer sig som en ny biotop i det åbne landskab.

Læs mere