Nygade i Slagelse - en linje i byen

  • Tildelt Bygningspræmieringsprisen 2011
  • Slagelse
  • Slagelse Kommune
  • 2006

Nygade er disponeret ud fra et enkelt hovedgreb, der giver mindelser til det traditionelt opdelte gaderum med fortov og kørebane.

En chausséstensbelægning spænder fra facade til facade. I denne bund af chaussésten lægges to gange tre rækker af bordurbånd som de primære ganglinjer.

Linjerne opdeler rummet visuelt og skaber samtidigt en passende fordeling af udstillingsareal langs bygningerne og det øvrige friholdte areal.

Nygade skulle samtidig være det designmæssige forbillede for udformningen og disponeringen af de øvrige tilsvarende gader i den indre by i Slagelse.

Læs mere