Odinsgadekarréen - samling på gård og gade

  • København
  • Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune
  • 2011
  • Alle faser fra dispositionsforslag t.o.m. udførelse
  • Kr. 10 mio

Gårdanlægget fremstår efter nedrivning af en mur og dele af tilbygningen som et samlet gårdrum med plads til ophold og erhvervsanvendelse. Gårdens centrale opholdsområde er det åbne rum i midten af gårdanlægget, der skaber fysisk og visuel forbindelse mellem gården og gaden. Det trækker både lys og luft ind i gårdanlægget.

Gårdrummet
Det langstrakte gårdrum danner mindre og mere intime opholdsrum. Affaldsøer og tørreområder opdeler arealet med mulighed for højbede i mellemrummene. I gårdrummets længde udnyttes et eksisterende niveauspring til en siddetrappe, der samtidig skaber en inddeling af zoner: en erhvervszone mod baghusene og en beboerzone mod Solagergården.

Vejprojektet
Gaden har fået et mere grønt udtryk med plads til både ophold, grønne åndehuller og bil- og cykelparkering. Herved supplerer gadearealet de sparsomme opholdsarealer i gårdanlægget.

Fortovet langs Solagergården er gjort bredere for at skabe plads til boliger i stueetagen.

Læs mere