Osted Bygennemfart - en grøn trafiksanering

  • 2010-11
  • Vejdirektoratet
  • Moe & Brødsgaard

Hovedvejen i Osted er i dag et 3,5 km og 20 meter bredt, åbent vejrum, der af Vejdirektoratet er blevet udvalgt til forbedring pga. problemer med høj hastighed. Projektet for Hovedvejen skal nedsætte hastigheden gennem Osted, give større sikkerhed og samtidig være med til at hæve den æstetiske kvalitet langs Hovedvejen.

Forskønnelsen af strækningen vil ske med enkle midler. Vejrummet organiseres på langs af tre grønne strøg med vildgræs, løg og træer, der danner rabatter og midterhelle og dermed separerer trafikarterne. Letløvede robinietræer vil danne en uformel assymetrisk allé og give vejrummet en levende karakter.

Projektudviklingen er sket i samarbejde med borgere fra byen gennem en række workshops og møder.

Læs mere