PBS - en kompositorisk gårdhave

  • Ballerup
  • 2001
  • PBS Ballerup
  • Ole Hagens Tegnestue

Haven ligger i et lukket gårdrum dannet af kontor-husets glasfacader og gulvet er belagt med et dæk af eksotisk træ. Rummet er møbleret med seks store og fem små plantekasser udført af tombak.

I de små kasser står formklippet taks og i de store en bund af lyng med en slange af buksbom der binder plante-arealet sammen. Imellem plantekasserne er placeret diabasblokke der som isbjergstoppe flyder rundt på trædækket og indgår sammen med plantekasserne i gårdhavens komposition.

Læs mere