Nyt byrum ml. Islands Brygge Metrostation og Københavns Universitet, Amager - identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord

  • 2011-12
  • By & Havn
  • Rambøll
  • Kr. 3 mio.
  • Idé og program, disp. forslag og projektforslag
  • 3.500 m2

Identitetsskabende plads, der fungerer som et imødekommende og synligt indgangsparti til den nordlige del af Ørestaden. En række praktiske funktioner som cykelparkering og adgangsforhold er løst, men først og fremmest har pladsen en tydelig signalværdi og byder fodgængere og cyklister velkommen til Ørestaden.

Pladsens vigtigste element er en trappe, der folder sig hen over kanten af et stort bassin. Trappen fungerer dels som siddepladser dels som et sprælsk vartegn for indgangen til Ørestaden. Trappen giver mulighed for at opholde sig her, plaske i vandet, sidde med ansigtet eller ryggen i solen. En del af trappen folder sig ned i vandfladen, der brydes af klukkende vanddyser. Trappens kant lyser i aften- og nattetimerne, og tegner trappetrinene op som et grafisk element i rummet.

Læs mere