Porten til byen - en iscenesættelse af Vestvolden

  • København
  • Naturstyrelsen
  • 2011-2013
  • Kr. ca. 3 mio
  • Alle faser fra skitseforslag til fagtilsyn

Natur og kultur, historie og leg mødes i fortællingen om Vestvolden som imponerende befæstningsværk og formidles bl.a. ved at synliggøre og markere voldenderne, hvor Roskildevej og Jyllingevej gennemskærer anlægget.

De to gennemskæringer fungerer som en slags porte til byen og byder velkommen til et stort og charmerende historisk område. Vestvolden er, som en grøn korridor, der krydser flere store indfaldsveje, oplagt som pendlerrute for bløde trafikanter.

Projektet er en del af en samlet indsats om revitalisering af Københavns Befæstning, hvor Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen har indgået partnerskab og investeret 175 mio. kroner. I samarbejde med de fire Vestvolds-kommuner – København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre og Kræftens Bekæmpelse har GHB ligeledes været med til at lave fire cykeludfordringsbaner langs anlægget.

Læs mere