Rødegårdsparken - en åbning mod omgivelserne

  • København
  • 2008
  • Københavns Kommune
  • Kr. 3 mio.

I et samarbejde mellem Københavns Kommune, Øresundsvejens Områdefornyelse, en beboergruppe og GHB har Rødegårdsparken på Amager fået et tiltrængt løft.

De fleste af parkens mange fine, gamle træer er bevaret. De udgør en værdifuld ramme for alle de ændringer og fornyelser, der er gennemført.

Den nye grusplads åbner nu parken ud mod Øresundsvej. Hvor der tidligere var lukket med tæt beplantning på gamle bunkeranlæg, bliver man idag i langt højere grad inviteret indenfor.

Den tætte buskplantning langs parkens sider er blevet erstattet af et lavt, hvidt stakit. Nu kan man bedre se både ind og ud af parken, og parken har samtidig fået en fin hvid kant. På samme måde er de tætte buskplantninger inde i parken blevet åbnet, og der er nu større arealer med bunddækkende stauder med mere variation i blomstring end tidligere.

Den midterste del af parken er blevet opdelt i to niveauer af en boomerangformet støttemur. Her er der gode opholdsmuligheder; man kan tage sig et hvil eller sætte sig med en god bog, invitere til grillfest eller til en lille turnering på de to nye bordfodboldborde.

I boldburet er der kommet ny belægning, og der er opsat lys, så banen har fået større anvendelsesmuligheder end før.

Bagerst i parken ligger legepladsen som en lysning omkranset af træer. Her er der kommet nye legemuligheder for både små og store børn. F.eks. i form af vandleg på et bølget asfaltareal og med en række legeskulpturer ved “skoven” og “stranden”.

Læs mere