Stændertorvet i Roskilde - en fleksibel struktur

  • Roskilde
  • 2010
  • Roskilde Kommune
  • Professor Steen Høyer

Stændertorvet er Roskildes hjerte. Stændertorvet er det mentale og fysiske samlingspunkt, hvor alle fortællinger, fra fjordens vikinger til Danmarks konger, festivaler, markeder og hverdagen mødes. Stændertorvet er ikke en fortælling i sig selv, men er det vakuum, der mentalt indeholder alt – historisk fortid, nuet og fremtiden i ét rum.

Forslaget er at etablere en flade med en fleksibel struktur – et netværk – der kobler retningerne i Bispegården og torvets arkitektur i et samlet mønster, der er styret af trafikstrukturen på pladsen. I nettets knudepunkter placeres en række vertikale elementer – der som en søjleskov rejser rummet mod domkirkens spir. Stændertorvet ændres fra at være et fladt, horisontalt rum, til at blive en åben vertikal søjleskov.

Derved opstår et markant rum, en ramme med stor fleksibilitet, og forankring i stedets historie og åbne fremtidige brug, da elementerne er i familie og kan suppleres og udskiftes efter behov.

Torvet skal have sin egen fleksible identitet i søjleskoven, og samtidig skal det pege frem og ud i byen og landskabet, og ikke blot være sin egen specielle design. Derfor griber nettet ud i haven, gågaden og bispegården, og hovedelementerne, lysmasten, piletræerne, thujaerne, flagstængerne og vandstrålerne henviser til have, forstad og events.

Elementerne er centrerede, sluttede og lodrette figurer, der derved automatisk vil opfattes i familie, som en broget men samlet flok, der altid vil skabe sammenhæng på trods af deres forskellighed.

Der er derved dannet et torv med et netværk, der som en spilleplade kan møbleres med elementer afhængig af behov, og som derfor både rækker ind i fremtiden og tilbage i historien via festivaler, forstæder, barok, middelalder og vikingetid.

Læs mere