Tagensbo Skole - ombygning og udvidelse.

  • 2011-2012
  • Københavns Ejendomme
  • Nøhr og Sigsgaard & HaCaFrø
  • Hoffmann a/s
  • Kr. 120 mio/4,5 mio.
  • Myndighedsbehandling, hovedprojektering, projektopfølgning og fagtilsyn i udførelsesfasen
  • 13.500 m2

Ombygning og udvidelse af eksisterende skole i Københavns nordvestkvarter. Skoleombygningen er et led i sammenlægningen af to skoler, og i projektet indgår derfor store udfordringer i at sammensmelte de kulturelle forskelle i én ny skole.

De eksisterende skolebygninger er renoveret og udbygget med en ny og delvis nedgravet multihal, hvor taget indgår som en aktiv del af uderummet. Opholdsterrasser og græs på taget af hallen gør skolen til et nyt, markant vartegn for kvarteret, og åbner den op til brug for lokalområdets beboere udenfor skoletid. De øvrige udearealer er renoveret og givet nyt indhold med 4 skolegårde for de mindste skolebørn, boldbaner, legeområder og ny beplantning på skolens store, grønne grund.

Arkitekt og landskab projektforslag: Kjaer & Richter og WAD Landskab

Artikel i Nørrebro/Nordvest Bladet:Tagensbo Skole er Københavns pæneste

Læs mere