Tingbjerg Haverum - picnictæpper mellem stauder

  • København
  • 2007-08
  • SAB og FSB i Tingbjerg
  • Bornebusch
  • Borgerinddragelse, dispositionsforslag, skitsering, projektering, udførelse og fagtilsyn
  • Kr. 30 mio.

Renovering af friarealerne ved Steen Eiler Rasmussens og C. Th. Sørensens byggeri fra 50´erne med 2.740 boliger samt butikker, institutioner og skole.

Opgaven bestod i at løfte hele området, som nok var nedslidt, men som samtidigt indeholdt store rumlige og arkitektoniske kvaliteter. Ved styrkelse af helheden og punktvise nedslag er kvaliteterne blevet synliggjort, og der er skabt forbedringer frem for forandringer. Samtidig er den sociale værdi i uderummene forsøgt højnet og tydeliggjort. De 24 haverum blev bearbejdede og udformede i tæt samarbejde med beboerne og boligselskaberne gennem hele projekteringsforløbet.

Læs mere