Transportministeriet - en repræsentativ indgang

  • København
  • 2010
  • Slots- og Ejendomsstyrelsen
  • Holsøe Arkitekter a/s
  • Kr. 5 mio.
  • Alle faser fra skitseforslag over projektering til udførsel og fagtilsyn
  • 1.500 m2

Gården ved Transportministeriet og Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal, er omlagt og tilført repræsentativ karakter.

Adgangen til Transportministeriets hovedindgang er synliggjort og forholdene for kørestolsbrugere er optimerede. Hovedadgangen til Transportministeriet er belagt med granitfliser og det øvrige gårdanlæg med granitbrosten. Alle granitmaterialer er Bornholmsk granit.

Beplantningen er fornyet hvorved gården fremstår grønnere og i større harmoni med de omkringliggende gårdanlæg. Gårdens belysning er ændret til nye og tidssvarende LED-armaturer på facaderne og i belægningen.

Læs mere