Vester Voldgade i Københavns Middelalderkvarter - omdannelse af et byrum fra vej til levende promenade

  • Tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013
  • Københavns Kommune
  • 2010-13
  • COBE & Sweco
  • Helhedsplan, idé og program, borgerinddragelse, disp.- og projektforslag, hovedprojektering og fagtilsyn
  • Kr. 30 mio

Med sit brede tværprofil er Vester Voldgade nu et helt nyt – og grønt – byrum med plads til ophold, aktivitet og bløde trafikanter. Dantes Plads og Vartov er begge med deres nye disponering fine og vigtige pladser i byen. Pladser, der lægger sig op ad Vester Voldgade og dermed rumligt er med til at markere denne. Foran Den Classenske Legatskole er arealet behandlet som en forplads til skolen og hermed får København tre nye pladser i byen med hver deres funktion, der som perler på en snor bindes sammen af Vester Voldgades nye grønne træstruktur, en ny wireophængt belysning og nye brede gang- og opholdsarealer.

Tiltag som reducering af kørebanearealet, bl.a. med henblik på at fjerne uvedkommende gennemfartstrafik, og nedskæringer i antallet af parkeringspladser gør det muligt at udvide de eksisterende fortovsarealer til nye brede arealer for de bløde trafikanter. Parkeringen lægger sig langs cykelstien på skyggesiden og på gadens solbeskinnede østlige side er der et bredt opholds- og promenadeareal med vekslende bredde, en ”urban strip”, hvor voldterrænets grønne karakter genindføres i form af nye trærækker.

København har fået et nyt grønt byrum, og Vester Voldgade et fælles opholdsareal, hvor forbedrede krydsningsmuligheder både styrker sammenhængen på tværs af gaden og gør ”urban strip” tilgængelig fra begge sider af gaden.

Publikationer:
6 stjerner i Politiken 8/12/2012: Et fremragende løft af Voldgaden
Magasinet KBH 10/2012: Rolig smutvej om Rådhuset
Anmeldelse i FORM 1/2013: För flanörer
Magasinet KBH 9/2013: Vester Voldgade og Superkilen er bedst
Ifversen & Lindhe 2013: Generøs by side 187-192

Læs mere