Anne-Mette Hjøllund

Anne-Mette Hjøllund

Nøglekvalifikationer

Idéudvikling, byplanlægning, projektledelse og projektering

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Vision og Vilkår 2013

Erfaring

Anne-Mettes hovedstyrke er hendes engagerede tilgang til opgaverne, hvor helhedsorienterede løsninger kombineres med en sans for detaljer med bæredygtighed som overskrift.

Anne-Mette har erfaring med udvikling af byrum og masterplaner, og besidder stor viden om og føling med urban klimatilpasning og det aktiverende byrum. Hun er vant til og holder af at arbejde på tværs af skala, hvilket bringer hendes tværfaglige kompetencer i spil.

Anne-Mette har arbejdet med tegningsmateriale fra dispositionsforslag over myndighedsprojekt til hovedprojektering. Hun er en aktiv holdspiller, der med et opsøgende og løsningsorienteret sindelag bidrager konstruktivt til processer i alle faser af et projekt.

Anne-Mette har været ansat som arkitekt hos GHB siden oktober 2014.

Anne-Mette er født i 1985, og bor på Vesterbro.

Udvalgte projekter

 • 2016-2020

  TRUST

  Strategisk partnerskab vedr. skoler og institioner med fokus på tværfaglig udviklingsprocesser og nye samarbejdsformer i byggeriet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2017

  Dehns Palæ

  Omlægning af historisk gårdhave. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2016-2017

  Islevbrovej

  Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015-2017

  Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016

  Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2015

  Tåsingegade

  Opdatering af vejprofil ifm. udvidelse af klimatilpasningsprojektet på Tåsinge Plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015

  Vesterfælledvej

  Sikring og forskønnelse af skolevej ved Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune